AAPG - dodajemy niestandardową mapkę

Ściągamy mapkę niestandardową za pomocą UMM

Zadanie: Chcemy dodać do sewrera mapkę Cobblestone
CHarakteryzuje się ona następującymi parametrami
Mission Type: Extract
Team Size: BDX (6v6), FLO (12v12)

AAPG obsługuje mapki wykonane przez społeczność graczy. Służy do tego system stworzony przez develeopera o nazwie User-Made Map (UMM). Serwer posiada nawet specjalny plik konfiguracyjny odpowiedzialny za obsługę mapek społeczności (jak miło ze strony producenta gry)
Wróćmy do zadania.
Mapki do AAPG pobieramy z Warsztatu Steama.
Nasza konkretna mapka Cobblestone znajduje się pod adresem:
https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=383854244
ID tej mapki zawarty jest w adresie 383854244
Na serwerze mamy plik AASteamUGCManager.ini
znajdujący się w katalogu
AAPG\AAGame\Config\AASteamUGCManager.ini
Edytujemy go -> szukamy sekcji:
[SteamUGCManager.SteamUGCManager]
Prawdopodobnie to będzie to pierwsza sekcja w tym pliku.
Domyślnie sekcja ta składa się z przykładowych linii (fragment)

;ServerSubscribedItems=(IdString=650734225)
;ServerSubscribedItems=(IdString=650724495)

UWAGA: znak " ; " na początku linii, oznacza znak komentarza i serwer nie wykona tej komendy!

W liniach tych dodajemy własne mapki, my dodamy Cobblestone (ID jak wyżej)
ServerSubscribedItems=(IdString=383854244)
Zwróćcie uwagę że usunąłem średnik z początku linii, chcę by serwer wczytał ten zasób.
Zapisuję zmiany i startuję serwer!
Podczas uruchomienia, mapka automagicznie zostanie pobrana do katalogu:
AAPG\Binaries\Win32\steamapps\workshop\content
Będzie ona w postaci katalogu, gdzie nazwa katalogu pokrywać się będzie z ID Mapki
AAPG\Binaries\Win32\steamapps\workshop\content\383854244
To bardzo fajne narzędzie, od teraz nie musisz się martwić z ręcznymi upddatami mapki, serwer zawsze podczas uruchomienia będzie sprawdzał, poprawność tych danych, i będzie synchronizował ze steamem wszelkie zmiany, związane z tą mapką.

Mamy już mapkę na serwerze

Dodajemy mapkę do rotacji map w grze

W tym celu, przechodzimy do katalogu:
AAPG\AAGame\Config\AAGame.ini
I edytujemy plik AAGame.ini
Wyszukujemy w nim sekcję:
[AAGame.AADataStore_OnlineGameSearch]
I dopisujemy naszą mapkę w postaci linii
MapRotationList=FLO_Cobblestone_EX
Czyli pojedynek 12 x 12 w trybie Extract

I dajemy restart!