AAPG - dodajemy niestandardową mapkę

Ściągamy mapkę niestandardową za pomocą UMM

Zadanie: Chcemy dodać do sewrera mapkę Cobblestone
CHarakteryzuje się ona następującymi parametrami
Mission Type: Extract
Team Size: BDX (6v6), FLO (12v12)

AAPG obsługuje mapki wykonane przez społeczność graczy. Służy do tego system stworzony przez develeopera o nazwie User-Made Map (UMM). Serwer posiada nawet specjalny plik konfiguracyjny odpowiedzialny za obsługę mapek społeczności (jak miło ze strony producenta gry)
Wróćmy do zadania.
Mapki do AAPG pobieramy z Warsztatu Steama.
Nasza konkretna mapka Cobblestone znajduje się pod adresem:
https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=383854244
ID tej mapki zawarty jest w adresie 383854244
Na serwerze mamy plik AASteamUGCManager.ini
znajdujący się w katalogu
AAPG\AAGame\Config\AASteamUGCManager.ini
Edytujemy go -> szukamy sekcji:
[SteamUGCManager.SteamUGCManager]
Prawdopodobnie to będzie to pierwsza sekcja w tym pliku.
Domyślnie sekcja ta składa się z przykładowych linii (fragment)

;ServerSubscribedItems=(IdString=650734225)
;ServerSubscribedItems=(IdString=650724495)

UWAGA: znak " ; " na początku linii, oznacza znak komentarza i serwer nie wykona tej komendy!

W liniach tych dodajemy własne mapki, my dodamy Cobblestone (ID jak wyżej)
ServerSubscribedItems=(IdString=383854244)
Zwróćcie uwagę że usunąłem średnik z początku linii, chcę by serwer wczytał ten zasób.
Zapisuję zmiany i startuję serwer!
Podczas uruchomienia, mapka automagicznie zostanie pobrana do katalogu:
AAPG\Binaries\Win32\steamapps\workshop\content
Będzie ona w postaci katalogu, gdzie nazwa katalogu pokrywać się będzie z ID Mapki
AAPG\Binaries\Win32\steamapps\workshop\content\383854244
To bardzo fajne narzędzie, od teraz nie musisz się martwić z ręcznymi upddatami mapki, serwer zawsze podczas uruchomienia będzie sprawdzał, poprawność tych danych, i będzie synchronizował ze steamem wszelkie zmiany, związane z tą mapką.

Mamy już mapkę na serwerze

Dodajemy mapkę do rotacji map w grze

W tym celu, przechodzimy do katalogu:
AAPG\AAGame\Config\AAGame.ini
I edytujemy plik AAGame.ini
Wyszukujemy w nim sekcję:
[AAGame.AADataStore_OnlineGameSearch]
I dopisujemy naszą mapkę w postaci linii
MapRotationList=FLO_Cobblestone_EX
Czyli pojedynek 12 x 12 w trybie Extract

I dajemy restart!


Komentarze

Portret użytkownika adamschule85

I suppose its ok to use some of your ideas!! doll maker male

Portret użytkownika ahsan_azs

Web analytics is the measurement, collection, analysis and reporting of web data for purposes of under standing and optimizing web usage.
AZS MARKETING

ahsan

Portret użytkownika ahsan_azs

Reimage PC Repair Latest Crack for PC is an increase in the life of the system to destroy all the viruses of the system. This software can detect all the malware to increase the performance of your PC. Similarly, by using this software, Don’t need to reinstall the windows to remove all the errors. With the destruction of malware, this software saves your all files and shows them on windows.
Reimage Latest Crack

ahsan

Portret użytkownika ahsan_azs

License Key 2020 skill to pierce the coordination barren of the transparent authorization requests. Previously, anti-malware was confirmed to interrupt up as a voluntary fraction of additional free software. Though it’s fairly effortless to contract with and labor with the instrument because it is self-explanatory since of its comprehensible boundary whilst provide the mainly higher skill for the last guard of your computer.
Crack Downloads

ahsan

Portret użytkownika williamburgess8467

Why does downloading a custom map at UMM gives me an error, I cannot fix it!

https://www.couplescounselingofportland.com

Portret użytkownika davidlee54115

As they say, nobody was born great, they all started from the first step and persevered in their fields to get where they are today.

https://www.toituresaint-georges.com

Portret użytkownika renemurray9516

How can we download this Cobblestone map on Steam workshop?

https://www.marriagecounselingofindianapolis.com