Battlefield Bad Company 2

Bad POMPAny 2 - rozstrzygnięcie eventu !

[img_assist|nid=5747|title=|desc=|link=none|align=center|width=400|height=100]
Ładnie się panowie napompowaliście. Wynik lidera o nicku gora to 2752 fragi zdobyte za pomocą shotgunów. Nie wiedziałem że można ustrzelić tyle fragów za pomocą pomp w BFBC2. Naprawdę godny wynik. Gora otrzyma od nas grę Assassin's Creed (jeśli spełni wymagania zawarte w regulaminie konkursu). Koszulki otrzymają od nas gracze: L2iiB oraz GHOSTO_PL. Mam nadzieję że wylosowani gracze maja konta na G4G.pl ? Bez tego nie otrzymają nagrody. Brawa! Przypominam że nadal trwa event "Ostatni oddech weterana". Read more about Bad POMPAny 2 - rozstrzygnięcie eventu !

Patch klienta R11 Beta do BFBC2 !

[img_assist|nid=4179|title=|desc=|link=none|align=left|width=120|height=36]No kto by się spodziewał że DICE jeszcze nas poczęstuje jakimś patchem do Battlefield Bad Company 2. Ale jednak. Z tego linku możecie pobrać, ważącą 2,6 GB łatkę gry oznaczoną numerem R11. Łatka nie jest obowiązkowa! Instalujesz ją na własną odpowiedzialność! Wrażeniami z gry i poprawek możesz się podzielić pod tym adresem na forum EA. Pamiętaj że z łatką tą nie zagrasz na obowiązujących obecnie serwerach BFBC2. Read more about Patch klienta R11 Beta do BFBC2 !

Ostatni oddech weterana - event BC2 w G4G

Powoli acz nieuchronnie wielka przygoda pod nazw? Bad Company 2 powoli zbli?a si? ku ko?cowi. Nie jest to zapowied? nag?ego znikni?cia BC2 z G4G, ale wszyscy dobrze wiedz? ?e wraz z BF3... ko?czy si? pewna epoka, a zacznie nast?pna. Na zako?czenie naszych eventowych zabaw, proponuj? "Ostatni oddech weterana". I tym razem, w konkursowe szeregi, zaci?gamy graczy serwerów w trybie normal. Dlaczego tylko normal ? Ano dlatego ?e hardcore to z?o w czystej postaci. Macie inne zdanie ? Na pewno tak.. ale... ?o?nierze, rozwi?cie tego njusa i przeczytajcie czym jest Ostatni oddech weterana.

Bad POMPAny 2 - event BC2 na G4G.pl

Do tej pory na serwerach BC2 w G4G bawili?my si? ró?nymi d?ugimi i krótkimi giwerami. Jednak jeden typ broni nie doczeka? si? ?adnego konkursu. Mam na my?li shotguny. Czas to zmieni? ! Wybierz z menu pompk?, za?aduj ?rutem i strzelaj ! Wygra ten który zdob?dzie najwi?cej fragów za pomoc? pompek w terminie pomi?dzy 22 a 26 sierpnia 2011 roku. Licz? si? tylko fragi. Konkurs rozgrywany b?dzie na serwerach w trybie normal, poza serwerem Parszywa Czwórka. Tym razem stawk? jest pude?kowa wersja gry Assassin's Creed. Jest o co gra?, bo gra jest przednia. Zapraszam do zabawy. W rozwini?ciu njusa, szczegó?y konkursu.

Tylko dla orłów - wyniki !

Chris(PL) jest laureatem kolejnego eventu Bad Company 2 w G4G.pl. Mam jednak niejasne wra?enie ?e laureat nie zg?osi sie po g?ówn? nagrod?. A jest ni? myszk? A4tech. Stawka 3 pierwszych graczy by?a bardzo wyrównana, jednak papusPL oraz QuailPL, musz? odej?? pokonani. Nagrody pocieszenia czyli koszulki G4G.pl (z grafikami wykonanymi przez Bishopa)otrzymuj? hlip3k oraz Patq. Gratuluj? zwyci?zcom i zagl?dajcie na G4G.pl. Za moment kolejna zabawa na serwerach Bad Company 2. Read more about Tylko dla orłów - wyniki !

Długa lufa w niskich krzkach - wyniki !

Tylko dla orłów - event Bad Company 2 w G4G

Tym razem to co tygrysy lubi? najbardziej. Konkurs gdzie wygra ten wojak, który broni? automatyczn? nabija jak najwi?cej fragów w czasie gry na serwerze. A wi?c wzorem poprzednich eventów, wygrywa najbardziej skuteczny gracz w zestawieniu. Tym razem panowa? b?dzie wolna amerykanka je?li chodzi o zliczane bronie. Z ka?dej (niemal) klasy, wybior? dwie bronie które b?d? liczy?y si? w zestawieniu. Ponownie te? b?dzie mo?na wygra? atrakcyjna nagrod?. B?dzie to myszka komputerowa A4Tech! Sponsorem nagrody jest firma INEA. Szczegó?y eventu znajdziecie w rozwini?ciu njusa.

Długa lufa w niskich krzakach - event BC2

Ponownie gratka dla mi?o?ników przebieranek w stroje maskuj?ce, wyposa?onych w bro? z d?ug? luf?. Ponownie wykaza? si? b?d? mogli snajperzy, buszuj?cy w niskich krzaczkach. Oznacza to ?e w naszym evencie wygra ten snajper który ustrzeli wroga z odleg?o?ci mniejszej ni? 50 jednostek. Tym razem jednak, pos?ugiwa? si? nale?y karabinami snajperskimi z d?ug? luf?, a wi?c: QBU-88 (Type 88), SV98 Snaiperskaya, GOL Sniper Magnum oraz M95 Sniper oraz M24. Wyczyn nie lada. Bo naprawd? trzeba si? b?dzie nieco nam?czy? by trafi? wroga z tak krótkiego dystansu za pomoc? tych broni. Ponownie b?dziemy liczy? skuteczno?? gracza. Wynik przedstawiony b?dzie w postaci zestawienia 20 graczy z najwi?kszym wspó?czynnikiem skuteczno?ci. Wi?cej w rozwini?ciu njusa.

Kaziu w samo południe - rozstrzygnięcie.

Mecz G4G.pl vs =WP= - wyniki

S? zwyci?stwa, s? i pora?ki. Ekipa G4G nieraz pokaza?a, ?e potrafi gra? na najwy?szym poziomie, rozsmarowuj?c przeciwników na pobliskich ?cianach. Niestety, tym razem polegli?my - gracze =WP= pokazali, ?e wci?? jest kto? lepszy i jest o co walczy?. Gra rozegrana zosta?a na 4 mapach w dwóch trybach - CQ i Rush - i ostatecznie zako?czy?a si? wynikiem 5:3 dla =WP=. Nie ma si? jednak co martwi? - pewnie b?dzie okazja si? odegra?. Gratulacje dla wszystkich uczestników! Read more about Mecz G4G.pl vs =WP= - wyniki

Mecz G4G.pl vs =WP=

Zapraszamy na meczyk =WP= vs G4G, który jest organizowany dla zabawy i nie b?dzie rozgrywany o z?ote kalesony. [strong]Mecz odb?dzie si? w niedziel? 24 lipca 2011 o godzinie 19.00[/strong] na serwerze o nazwie =WP= hosted by G4G.pl. Gra? b?dziemy trzy mapki, po 2 rundy ka?da, w dwóch trybach gry:
- Port Arica (CQ)
- Atacama Desert (CQ)
- Valparaiso (Rush)

[strong]Sk?ad ju? wybrany![/strong] Read more about Mecz G4G.pl vs =WP=

W samo południe - event BFBC2 w G4G

Czas na kolejny event na serwerach Bad Company 2 w G4G. Tym razem liczymy fragi zdobyte za pomoc? pistoletów. Rewolwerowcy na start! ?eby nie by?o za ?atwo, rankingowi podlega? b?d? trafienia oddane w kask (?eby nie napisa? w g?ow?) przy jak najwi?kszym wska?niku skuteczno?ci. Co to oznacza ? Na topie b?d? Ci gracze którzy zdob?d? najwi?cej trafie? w jak najkrótszym czasie gry. Premiujemy wi?c tych którzy du?o graj?, ale jednocze?nie potrafi? zdoby? du?o fragów w czasie eventu. Nazwa eventu pochodzi z klasycznego westernu. Szczegó?y eventu znajdziecie w rozwini?ciu newsa.

Ślepy Kaziu - event BFBC2 w G4G

Lubicie snajperów w grze Battlefield Bad Company 2? Lubicie mapki gdzie snajperzy (pseudo zwiadowcy) siedz? bez ruchu przez ca?y czas w okolicznych krzaczkach , i z u?miechem na ustach twierdz? ?e wype?niaj? cel mapy ? Widzieli?cie jaki? event wna serwerach BC2 w G4G, który promowa?by snajperski styl gry ? Na pewno nie. Tym razem b?dzie inaczej. Wygrywaj? Ci, którzy b?d? gra? snajperkami, ale przy okazji b?d? eliminowa? wroga z odleg?o?ci mniejszej ni? 100 umownych metrów (odleg?o?? umowna). Premiowani zatem b?d? Ci, którzy b?d? grali agresywnie i ofensywnie. W rozwini?ciu newsa szczegó?y eventu.

G4G pokonało Battlefield.pl - koszulki

G4G.pl vs Battlefield.pl - podejście drugie

UPDATE z dnia 12.07.2011. Wytypowa?em list? 20 graczy którzy wezm? udzia? w meczu. Tym razem selekcja by?a prosta. Cz??? osób odrzucocnych nie potrafi?a poda? prawid?owo swojego nicka z BC2, cz??? dopiero si? zapisa?a na G4G i w ogóle gra za krótko na naszych serwach, a cz??? w ogóle by?a nie do rozpoznania w statach BC2 (takie osoby zosta?y odrzucone jako niepewni). Miejmy nadziej? ?e przeciwnik dopisze w pe?nym sk?adzie. Waszym wodzem w czasie meczy zostaje q0084 a zast?puje go Seffik. Read more about G4G.pl vs Battlefield.pl - podejście drugie

Strony