Wszystko w temacie kartonowego Minecrafta

Minecraft nie narzeka na brak zainteresowania

Minecraft logoJuż ponad 8 milionów właścicieli PC zdecydowało się na zanurkowanie w klockowaty świat Minecrafta. Z tej okazji Markus Persson, twórca gry, rozdał 1000 kodów do swojej nowej produkcji — 0x10c. Zdobycie ich nie było jednak proste. Read more about Minecraft nie narzeka na brak zainteresowania

Minecraft bez kafelka w Windows 8

Windows 8 logoNotch znany jest w branży ze swojego barwnego charakteru i zachowania, a jego poglądy często stoją w sprzeczności z trendami w branży. Przekonał się o tym dziś Microsoft, który zaproponował mu pomoc przy przeniesieniu Minecrafta na interfejs Windows 8.

Odpisałem im, żeby przestali prowadzić PC jako otwartą platformę do ruiny. Wolałbym, żeby Minecraft w ogóle nie działał na Windows 8, niż żebym musiał udawać, że się z nimi zgadzam. Może w ten sposób uda nam się przekonać kilka osób, by nie przesiadały się na Windows 8 — napisał Notch na Twitterze. Read more about Minecraft bez kafelka w Windows 8

Mojang szykuje się do wspierania modów

Pe?ne, oficjalne wsparcie dla modów w Minecrafcie? Tak, to mo?liwe! Studio og?osi?o dzi?, ?e czterech go?ci odpowiedzialnych za projekt Bukkit do??czy?o do zespo?u i razem pracuj? nad bardzo g??bokimi zmianami serwerowymi. "Mamy nadziej?, ?e dzi?ki temu jako?? multiplayera w Minecrafcie b?dzie jeszcze lepsza" - t?umaczy Mojang. Read more about Mojang szykuje się do wspierania modów

Nowe Kartonowo w wersji 1.1

Nie tylko DICE wypuszcza nieprzemy?lane updaty gry, które powoduj? nowe problemy. Niestety ten sam problem dotkn?? serwer Minecraft po wyj?ciu wersji 1.1. Wraz z przej?ciem stare Kartonowo przesta?o dzia?a? i wszystko z tamtej mapy przepad?o na wieki. Jednak cz??? spo?eczno?ci nie za?ama?a si? i szybko wymy?li?a now? wizj? Kartonowa. W ci?gu tygodnia uda?o si? wszystko doprowadzi? do porz?dku i serwer jest w pe?ni gotowy na graczy. Po szczegó?y zapraszam w rozwini?ciu. Read more about Nowe Kartonowo w wersji 1.1

Kartonowo oficjalnie

Ta chwila w ko?cu musia?a nadej?? z dniem 18.XI.2011 ?wiat ujrza? oficjaln? wersj? Minecraft. Koniec z bet? to dla naszego serwera kolejny rozdzia? za nami. G?ówn? zmian?, która zabola?a cz??? u?yszkodników, to brak mo?liwo?ci grania bez kupionej oficjalnej wersji. Jednak ta zmiana sta?ych graczy ma?o interesuj?, bo maj? oni zakupion? ju? dawno kopie gry dla siebie. Poni?ej wi?c zmiany w wersji 1.0 oraz plany wzgl?dem serwera na ten rok. A gratis filmik pokazuj?cy zmiany od czasu pierwszej wersji gry. Read more about Kartonowo oficjalnie

Koniec bety Minecrafta już blisko

Markus Persson poinformowa? na swoim blogu, ?e ju? jutro zako?czy si? ?ywot bety Minecrafta i od tej pory gra b?dzie sprzedawana jako pe?na wersja. "Ostatnie kilka tygodni by?o niesamowicie stresuj?ce i poruszaj?ce w wielu aspektach. Czuj? wielk? ulg? po uko?czeniu ostatecznej wersji Minecrafta" - pisze. Notch zapewni? przy tym, ?e nie oznacza to ko?ca prac nad gr? - jak twierdzi, ju? "ca?kiem nied?ugo" dowiemy si? o niektórych z "ekscytuj?cych planów na przysz?y rok".

Wskazówk? mog? by? te s?owa Perssona: "Jedn? z rzeczy, któr? przeoczyli?my, jest wsparcie dla modów. Przepraszam, to moja wina, ?e o tym zapomnieli?my. Ale je?li chodzi o nowy launcher, to zosta? on w??czony w ekscytuj?cy projekt, o którym na razie nie mog? mówi?". Read more about Koniec bety Minecrafta już blisko

Przygodowy update do Minecrafta na trailerze

Minecraft obecny jest na rynku od d?u?szego czasu i prawie zapomnia?o si? ju? o fakcie, i? gra wci?? znajduje si? w fazie beta, której ko?ca nie wida?. Produkcja Markusa "Notch" Perssona wci?? ma tak?e stosunkowo niewiele do zaoferowania graczom poza byciem wielkim placem zabaw dla domoros?ych in?ynierów-architektów. Niebawem ju? si? to zmieni, bowiem Minecraft wzbogaci si? o suty, „przygodowy” update. Read more about Przygodowy update do Minecrafta na trailerze

Minecraft G4G.pl Czas zmian

Wrzesie? to czas zmian. Jedni wracaj? do szko?y, innym sko?czy?y si? urlopy, a dla jeszcze innych to czas sesji wrze?niowej. Zmiany te nie omin??y i serwera Minecraft na G4G.pl . Po d?ugich pracach i wielokrotnie przek?adanej premierze ju? 2 wrze?nia zostanie uruchomiona nowa mapa. W pe?ni przemy?lana pod miasto wraz ze wszystkim czego potrzeba do mi?ej gry. Zmiana ta niesie pewne konsekwencje dla graczy, ale jak to w ?yciu jest, zmiany zawsze troch? musz? zabole?. Do??cz wi?c do nas i stwórz podwaliny nowego miasta. Wi?cej info w rozwini?ciu i na forum Read more about Minecraft G4G.pl Czas zmian

Miłość tryumfuje, czyli zniżka na Minecrafta

Mówi?, ?e po ?lubie zmienia si? wszystko: kobieta nigdy nie b?dzie ju? tak pi?kna jak przed nim, a facet w ci?gu najbli?szych miesi?cy wyhoduje okaza?y mi?sie? piwny. Jak wida?, Markus Persson - znany bardziej jako Notch, twórca Minecrafta - jeszcze o tym nie wie i biedak postanowi? uczci? swoj? uroczysto??. Dzi?ki temu ka?dy, kto podczas trwaj?cego weekendu zdecyduje si? na kupno gry, otrzyma drugi egzemplarz gratis.

[img_assist|nid=5598|title=|desc=|link=none|align=center|width=636|height=384] Read more about Miłość tryumfuje, czyli zniżka na Minecrafta