Wszystko w temacie kolejnego CODa - Modern Warfare 3

Premierowy zwiastun trybu Face Off dla MW3

Modern Warfare 3 logo: Modern Warfare 3 logo Activision wydaje się nie być sobą w ostatnich dniach. Nie dość, że Call of Duty: Modern Warfare 3 wzbogaca się o zupełnie nowy tryb do rozgrywki wieloosobowej, to jeszcze dwie mapy do niego rozdawane są kompletnie za darmo. Tryb ten zwie się Face Off, a w sieci pojawił się jego świetny premierowy zwiastun. Read more about Premierowy zwiastun trybu Face Off dla MW3

DLC do MW3 przyniesie nowy tryb rozgrywki

Modern Warfare 3 logo: Modern Warfare 3 logo Mnóstwo graczy narzeka, że Modern Warfare 3 to w zakresie multiplayera tylko dodatek do dwójki. Trochę prawdy w tym stwierdzeniu na pewno jest, ale wierzcie lub nie, że nowy dodatek do ostatniego Call of Duty dodaje nie tylko kolejne mapy, ale i zupełnie świeży tryb rozgrywki! Zespół twórców MW3 opowie wam o tym na filmie. Read more about DLC do MW3 przyniesie nowy tryb rozgrywki

Poniedziałkowy Pokaz Skilla #20

Modern Warfare 3 logo: Modern Warfare 3 logo W związku z niedawnym ogłoszeniem Black Ops 2 pomyślałem, że w najbliższym Poniedziałkowym Pokazie Skilla wypadałoby pokazać, jak to się fraguje w Call of Duty w najlepszym stylu. Spektrum wrażeń szerokie, od serii z kałasznikowa, przez quickscope’y z Kampy, po cyrkowe wręcz wyczyny z C4 i rzut nożem, który łamie Matriksa. Read more about Poniedziałkowy Pokaz Skilla #20

Pierwszy zestaw map MW3 zadebiutuje na PC 8 maja

Modern Warfare 3 logo: Modern Warfare 3 logo Od czasu kiedy na rynku ukazało się Modern Warfare 2, posiadacze komputerów traktowani są jako użytkownicy gorszej kategorii, a wraz z upływem czasu sytuacja się pogarsza zamiast polepszać. Pozostaje pocieszająca wieść, że gracze komputerowi w ogóle otrzymają sposobność zakupu DLC do trzeciego Modern Warfare. Read more about Pierwszy zestaw map MW3 zadebiutuje na PC 8 maja

MW3 sprzedaje się wolniej niż Black Ops

Activision ma ma?y problem - Call of Duty: Modern Warfare 3 sprzedawa?o si? rewelacyjnie... do czasu. O ile bowiem pobi?o wszelkie premierowe rekordy, o tyle na d?u?sz? met? idzie mu gorzej ni? Black Opsowi. Czy Acti ma si? czego obawia??

I tak, i nie. Modern Warfare 3 sprzedaje si? ok. 4,2% wolniej ni? Black Ops w analogicznym okresie, a je?li chodzi o sam marzec - nawet o po?ow? gorzej. Wci?? jednak do MW3 nale?y rekord sprzeda?y w ci?gu 24 godzin od premiery - dotychczas nikomu nie uda?o si? pobi? pu?apu 6,5 mln egzemplarzy (BO - 5,6 mln). Read more about MW3 sprzedaje się wolniej niż Black Ops

Bowling odszedł za krytykę Activision?

Kilka dni temu Robert Bowling niespodziewanie opu?ci? Infinity Ward i Activision, nie t?umacz?c przy tym swojej decyzji. Okazuje si? jednak, ?e przedstawiciel IW mia? zatarg z wydawc? w kwestii DLC - jego zdaniem Acti nie powinno koncentrowa? si? wy??cznie na pieni?dzach.

Czuj?, ?e ?yjemy w pie*rzonych czasach, w których wszyscy s? skupieni tylko na tym, ilu maj? subskrybentów - powiedzia? Bowling, gdy jeszcze pracowa? w IW. Po czym doda?: Nie pozwólmy ogranicza? si? kontraktom, umowom i ca?emu pie*rzonemu biznesowi. Read more about Bowling odszedł za krytykę Activision?

Żródło: 
CVG

Modern Warfare 3 - nowe DLC i darmowy weekend

Activision wypu?ci?o filmik prezentuj?cy Overwatch - kolejne DLC do Call of Duty: Modern Warfare 3. Grafika nieco ju? tr?ci myszk?, ale sama mapka wygl?da naprawd? fajnie. Aren? star? bowiem staje si? szczyt nowojorskiego drapacza chmur, a gracze mog? si? wy?yna? na dwóch pi?trach. Dodatek trafi do w?a?cicieli X360 (oczywi?cie z odpowiednim kontem Elite) 21 lutego, a po wyga?ni?ciu czasowej wy??czno?ci - równie? na PS3 i PC. Read more about Modern Warfare 3 - nowe DLC i darmowy weekend

Modern Warfare 3 INCORPORATED

Call of Duty Modern Warfare 3 to stosunkowo ?wie?a gra, ale ju? nieraz byli?my ?wiadkami, jak ludzie z ca?ego ?wiata urz?dzaj? taki ownage, ?e ga?ki oczne wyskakuj? z miejsc. Bardzo rzadko takie spektakle maj? jednak odpowiedni? opraw?, godn? tak heroicznych wyczynów. Dzi? mam nareszcie przyjemno?? pokaza? wam bardzo konkretny film, który w?a?nie to robi - ukazuje fragi w najlepszym mo?liwym ?wietle. Stanowi on cz??? cyklu Incorporated, który maniakom fragowania powinien wiele mówi?. Read more about Modern Warfare 3 INCORPORATED

Modern Warfare 3 - kolejne DLC w drodze

Zgodnie z rozk?adem jazdy DLC opublikowanym przez Activision, Call of Duty: Modern Warfare 3 na X360 dostanie 21 lutego kolejne rozszerzenie. Oferowa? b?dzie ono jedn? map? - Overwatch - która przeniesie graczy na szczyt placu budowy nowojorskiego drapacza chmur. Do dyspozycji wirtualnych ?o?nierzy oddane zostan? dwa niemal symetryczne poziomy z centralnym mostem i bocznymi ?cie?kami pozwalaj?cymi na przeprowadzanie ataków z ró?nych zak?tków mapy.

DLC pojawi si? najpierw na X360, a po wyga?ni?ciu czasowej wy??czno?ci - równie? na pozosta?ych platformach. Póki co posiadacze PC i PS3 czekaj? na poprzednie mapy (Liberation i Piazza), które trafi? do ogólnej sprzeda?y 28 lutego. Read more about Modern Warfare 3 - kolejne DLC w drodze

Rozkład jazdy DLC do Modern Warfare 3

Na stronie Call of Duty pojawi? si? specjalny kalendarz prezentuj?cy plany zwi?zane z DLC do Modern Warfare 3. Eric Hirshberg t?umaczy? jaki? czasu temu, ?e b?dzie ich a? 20 - i faktycznie, zaplanowano dok?adnie tyle, tylko ?e... inaczej liczone. Tym razem bowiem wydawca b?dzie wydawa? w krótkich odst?pach czasu pojedyncze misje, mapy i tryby gry, które b?d? dost?pne z poziomu us?ugi Elite. Nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle pojawi? si? one w zbiorczych pakietach. Read more about Rozkład jazdy DLC do Modern Warfare 3

MW3 sprzedaje się gorzej niż Black Ops

Przynajmniej je?li chodzi o Wielk? Brytani?, bo w innych krajach - jak zreszt? co roku - cykl bije kolejne rekordy. Natomiast na Wyspach od premiery gry do ko?ca grudnia rozesz?o si? 2 814 609 sztuk, co jest wynikiem gorszym od Call of Duty Black Ops o ponad 450 tys. (w analogicznym okresie tamten znalaz? 3 266 298 nabywców). Niewykluczone jednak, ?e nie jest to wina samego tytu?u, a ofiara trendu. Jak bowiem donosz? brytyjskie media, obrót grami spad? w ci?gu 2011 roku o 13%.

[img_assist|nid=7548|title=|desc=|link=none|align=center|width=476|height=656] Read more about MW3 sprzedaje się gorzej niż Black Ops

MW3 dostanie naprawdę dużo DLC

Pami?tacie jak Eric Hirshberg t?umaczy?, ?e Activision chce eksperymentowa? z DLC do Call of Duty: Modern Warfare 3? Wed?ug wydanego dzi? o?wiadczenia, okazji do tego b?dzie ca?kiem sporo, bo gracze mog? oczekiwa? a? 20 DLC w ci?gu najbli?szych 9 miesi?cy. Premiera pierwszego z nich zapowiedziana jest na 24 stycznia, a kolejne cztery pojawi? si? w I kwartale 2012 roku. Dodatki pojawia? si? b?d? najpierw na Xboxa 360, który obj?ty jest czasow? wy??czno?ci?. Read more about MW3 dostanie naprawdę dużo DLC

Activision chce eksperymentować z DLC do CoD

"Jedn? z cz??ci naszego eksperymentu jest nowy systemem dostarczania DLC" - powiedzia? nieco tajemniczo Eric Hirshberg, szef Activision Publishing. "Chodzi o to, by ci?gle dawa? fanom coraz lepsze dodatki i sprawi?, by nigdy nie byli dalej ni? kilka tygodni od dostania czego? nowego z uniwersum Call of Duty" - wyja?ni?. Czyli, po ludzku mówi?c, gry z cyklu CoD b?d? co kilkadziesi?t dni wzbogacane o now? zawarto??, niekoniecznie p?atn?. Read more about Activision chce eksperymentować z DLC do CoD

Były żołnierz krytykuje reklamy Call of Duty

D.B. Grady, by?y ?o?nierz wojsk spadochronowych, który obecnie zajmuje si? pisaniem ksi??ek i artyku?ów, ma wiele do zarzucenia reklamom Call of Duty. Cho? znane i lubiane przez internautów, jego zdaniem "osi?gaj? nowy poziom dna, satanizuj?c i trywializuj?c wojn? do maksimum". Jak twierdzi, tego typu sceny mo?e i by by?y w porz?dku przed 11 wrze?nia 2001 roku, ale obecnie s? niewarte funta k?aków (ogl?dnie mówi?c). Read more about Były żołnierz krytykuje reklamy Call of Duty

Pierwsze DLC do Modern Warfare 3 za miesiąc

Robert Bowling z Infinity Ward poinformowa?, ?e ju? w przysz?ym miesi?cu do sprzeda?y trafi pierwsze DLC do Call of Duty: Modern Warfare 3. Dowiedzieli?my si? przy tym, ?e a? trzy studia - Infinity Ward, Sledgehammer Games i Raven Software - pracuj? nad DLC, co ma pozwoli? im zaoferowa? co? naprawd? du?ego. Start "sezonu dodatkowego" zaplanowany jest na 24 stycznia dla konsoli X360. Natomiast na pocz?tku 2012 roku dowiemy si?, kiedy DLC pojawi? si? na PC i PS3. Read more about Pierwsze DLC do Modern Warfare 3 za miesiąc

Strony