Recenzujesz coś... Koniecznie dodaj swoje dzieło do tej kategorii.. Koniecznie. Wtedy też recenzja znajdzie się w w menu po prawej

Starcie Tytanów

Na Starcie Tytanów oczekiwa?em ze sporym zniecierpliwieniem, zawsze by?em fanem epickiego kina „sanda?owego”. Obecno?? Warnera i Legendary Pictures niemal gwarantowa?a ?wietne widowisko, jednak wierwsze recenzje nie nastawia?y optymistycznie, wi?c do kina szed?em mocno zaniepokojony – czy to mo?liwe, ?e mogli to zepsu??

HD 5770 vs HD 5850 – mainstream vs high-end

Okazja do napisania tej recenzji pojawiła się całkiem przypadkowo. Firma Sapphire za pośrednictwem Facebooka zaoferowała szarym użytkownikom możliwość przetestowania karty graficznej Radeon HD 5750 Vapor-X. Niemałe było moje zaskoczenie gdy okazało się, że Sapphire Technology Polska udostępni mi do testów "małego potwora" w postaci HD 5850. W niniejszym teście porównawczym wezmą udział ww. karta oraz moja własna HD 5770.

Wolfenstein

Wolfenstein. Legenda. Pierwsza cz??? uwa?ana jest za ojca wszystkich FPS-ów, a druga wyznaczy?a now? jako?? w multiplayerze. Jednak przed premier? trójki widoków na ?aden prze?om nie by?o, a twórcy, Raven Software, zd??yli ju? wcze?niej przygasi? legend? Quake’a, tworz?c jego czwart? ods?on?.

Call of Duty: Modern Warfare 2 - recenzja

Call of Duty Modern Warfare 2 to bez w?tpienia najwi?ksza premiera nie tylko 2009 roku, ale i ostatnich kilku lat. Trudno si? temu dziwi?, cz??? pierwsza by?a gigantycznym hitem, wi?c oczekiwania i ogólny hype by?y niebotycznie wysokie. Ja sam ustawi?em si? w kolejce po gr? jako pierwszy, zamawiaj?c nawet edycj? specjaln? z kubkiem. Wra?enia z singla na gor?co ju? znacie, teraz, po d?u?szym czasie, prezentuj? ca?o?ciowy, nieco dojrzalszy obraz Modern Warfare 2.

[PROTOTYPE] - recenzja

Wielokrotnie bylismy ?wiadkami gier opartych o sianie chaosu w mie?cie. Poza paroma wyj?tkami, jak seria GTA, czy Crackdown, wi?kszo?? skazana by?a na pora?k?, przez nud?, która wdziera?a si? z powodu powtarzania schematów. Ch?opaki z Radical Entertainment byli autorami takich w?a?nie gier: ich produkcje o Hulku ?wiata nie zwojowa?y. Czasy si? jednak zmieni?y - Prototype na nowo definiuje miejsk? rozwa?k?.

Left 4 Dead - recenzja

Sequel Left 4 Dead w?a?nie wyszed?, a ja wci?? nie mia?em poj?cia sk?d tyle szumu wokó? takiej gry. Bo kto widzia? biegaj?ce zombiaki? Niejako k?óci mi si? to z tradycyjn? formu?? ?ywych trupów. Ledwo wsta?y z grobu, ich cia?o gnije, ale biega? potrafi? i to ca?kiem ?wawo. W dodatku oprawa tak?e nie wygl?da?a na zbyt zach?caj?c?, zahaczaj?c wr?cz o niski bud?et. Jednak tak jak nie ocenia si? ksi??ki po ok?adce, tak gier po filmikach.

Wdzięk i szybkość ze stajni Sinclair'a.

Na stoliku w kawiarni, na kolanach w parku, na ?awce szkolnej lub na korytarzu Akademii Rolniczej to mistrz wdzi?ku i elegancji. Czy jednak atrakcyjny wygl?d to wszystko czym mo?e si? pochwali? ZX Spectrum ? Test g4g.pl zdemaskuje wszystkie wady i zalety mikrokomputera osobistego firmy Sinclair Research Ltd. i poka?e czy na pewno patent ten mo?e by? konkurencj? dla netbooków (i nie tylko), prze?ywaj?cych swoje ostatnie chwile na rynku komputerów przeno?nych.

WH40k Dawn of War + Winter Assault - recenzja


Oto ja, Savagus Pot??ny, z mocy wielkiego Imperatora Ludzkiego Imperium, poprowadzi?em do boju Gabriela Angelosa i jego kompani? Krwawych Kruków, by raz jeszcze wypleni? galaktyk? z bestii, wied?m i heretyków. Oto zapis z pola bitwy.

HTC Touch Diamond "Krótka Recenzja"

HTC Touch Diamond

D?ugo si? zbiera?em do napisania tego tekstu. Jednak uda?o mi si?, i postaram si? przedstawi? ten telefon w do?? obiektywnym spojrzeniu. Dowiecie si? o Wadach, zaletach i ciekawostkach.

Wygl?d
HTC Touch Diamond pojawi? si? na rynku pod koniec zesz?ego roku. Jako wielki rywal Iphone'a i wielki krok w stron? przeci?tnych u?ytkowników, dla których wa?na jest funkcjonalno??, por?czno?? oraz styl. Seria Touch jest ju? znana od paru lat i od zawsze kierowana by?a do grona u?ytkowników przeci?tnych, i zawsze stanowi?a odskocznie od tradycji firmy specjalizuj?cej si? w produkcji telefonów biznesowych opartych na platformie Windows Mobile.

HTC Touch Diamond "Krótka Recenzja"


HTC Touch Diamond

Długo się zbierałem do napisania tego tekstu. Jednak udało mi się, i postaram się przedstawić ten telefon w dość obiektywnym spojrzeniu. Dowiecie się o Wadach, zaletach i ciekawostkach.

Wygląd

Starship Troopers

 

Ostatni trailer Halo 3 ODST od razu przypomnia? mi film w podobnym klimacie - Starship Troopers, czyli heroizm, patos, obcy, du?o akcji i efektów w sosie sci-fi! 

SE Xperia X1 - recenzja

Sony Ericsson Xperia X1 (nazwa kodowa HTC Venus). No d?ugo si? zbiera?em do napisania tego testu, ale w ko?cu cos wyskroba?em :).. Od razu si? usprawiedliwi? dlaczego tak d?ugo zainteresowani musieli czeka?. Uno: rehabilitacja i je?d?enie po lekarzach, duo: nie by?em (na pocz?tku) do ko?ca przekonany, co do tego telefonu, ale teraz wiem ze d?ugo nie zamieni? Xperii na nic innego, ale do rzeczy.

DOOM 3: Resurrection of Evil

"Prawdziwe z?o nigdy nie umiera" g?osi slogan reklamowy Resurrection of Evil. Zast?py piekielnych demonów ponownie wylaz?y z odmentów piekielnych, a ja sprawdzi?em czy warto fatygowac si? na Marsa by odes?ac je z powrotem!  

Half-Life 2: Episode One - recenzja

Kiedy w 2004 roku Half-Life 2 ujrzał światło dzienne, gracze podzielili się na dwa obozy. Jeden twierdził, że gra jest dobra, ale spóźniona o przynajmniej rok; drugi z nich ? mimo afer z kradzieżą kodu, przesunięć premier i innych ?niefartów?, przyjął HL-2 z otwartymi ramionami. Jednakże patrząc z perspektywy czasu, można uznać drugą część przygód dr Freemana za przełom na miarę Unreala ? świetna (nawet po 5 latach!) grafika, dbałość o detale, wykreowanie potencjalnie realistycznego świata i, co najważniejsze, fizyka. Praca wizjonerów z Valve została doceniona m.in.

X-Men Origins Wolverine - recenzja


Co? nam obrodzi?o w dobre filmówki ostatnimi czasy - najpierw nowy Riddick, a potem Wanted. Wolverine to ?aden wyj?tek. Ba, to gra tak dobra, ?e spokojnie rywalizowa? z tuzami gatunku pokroju God of War czy Devil May Cry!

Strony