Recenzujesz coś... Koniecznie dodaj swoje dzieło do tej kategorii.. Koniecznie. Wtedy też recenzja znajdzie się w w menu po prawej

Kick-Ass

Kick-Ass. Tytu? tego filmu jest bardzo wymowny, albowiem to co zobaczycie skopie wam rzeczon? dup?, a przy okazji wydryluje j?dra, by na ko?cu zmia?d?y?. Kick-Ass to produkcja absolutnie zjawiskowa i ka?dy powinien si? o tym przekona?.  Read more about Kick-Ass

Starcie Tytanów

Na Starcie Tytanów oczekiwa?em ze sporym zniecierpliwieniem, zawsze by?em fanem epickiego kina „sanda?owego”. Obecno?? Warnera i Legendary Pictures niemal gwarantowa?a ?wietne widowisko, jednak wierwsze recenzje nie nastawia?y optymistycznie, wi?c do kina szed?em mocno zaniepokojony – czy to mo?liwe, ?e mogli to zepsu?? Read more about Starcie Tytanów

HD 5770 vs HD 5850 – mainstream vs high-end

Okazja do napisania tej recenzji pojawiła się całkiem przypadkowo. Firma Sapphire za pośrednictwem Facebooka zaoferowała szarym użytkownikom możliwość przetestowania karty graficznej Radeon HD 5750 Vapor-X. Niemałe było moje zaskoczenie gdy okazało się, że Sapphire Technology Polska udostępni mi do testów "małego potwora" w postaci HD 5850. W niniejszym teście porównawczym wezmą udział ww. karta oraz moja własna HD 5770.

Wolfenstein

Wolfenstein. Legenda. Pierwsza cz??? uwa?ana jest za ojca wszystkich FPS-ów, a druga wyznaczy?a now? jako?? w multiplayerze. Jednak przed premier? trójki widoków na ?aden prze?om nie by?o, a twórcy, Raven Software, zd??yli ju? wcze?niej przygasi? legend? Quake’a, tworz?c jego czwart? ods?on?. Read more about Wolfenstein

Call of Duty: Modern Warfare 2 - recenzja

Call of Duty Modern Warfare 2 to bez w?tpienia najwi?ksza premiera nie tylko 2009 roku, ale i ostatnich kilku lat. Trudno si? temu dziwi?, cz??? pierwsza by?a gigantycznym hitem, wi?c oczekiwania i ogólny hype by?y niebotycznie wysokie. Ja sam ustawi?em si? w kolejce po gr? jako pierwszy, zamawiaj?c nawet edycj? specjaln? z kubkiem. Wra?enia z singla na gor?co ju? znacie, teraz, po d?u?szym czasie, prezentuj? ca?o?ciowy, nieco dojrzalszy obraz Modern Warfare 2. Read more about Call of Duty: Modern Warfare 2 - recenzja

[PROTOTYPE] - recenzja

Wielokrotnie bylismy ?wiadkami gier opartych o sianie chaosu w mie?cie. Poza paroma wyj?tkami, jak seria GTA, czy Crackdown, wi?kszo?? skazana by?a na pora?k?, przez nud?, która wdziera?a si? z powodu powtarzania schematów. Ch?opaki z Radical Entertainment byli autorami takich w?a?nie gier: ich produkcje o Hulku ?wiata nie zwojowa?y. Czasy si? jednak zmieni?y - Prototype na nowo definiuje miejsk? rozwa?k?. Read more about [PROTOTYPE] - recenzja

Left 4 Dead - recenzja

Sequel Left 4 Dead w?a?nie wyszed?, a ja wci?? nie mia?em poj?cia sk?d tyle szumu wokó? takiej gry. Bo kto widzia? biegaj?ce zombiaki? Niejako k?óci mi si? to z tradycyjn? formu?? ?ywych trupów. Ledwo wsta?y z grobu, ich cia?o gnije, ale biega? potrafi? i to ca?kiem ?wawo. W dodatku oprawa tak?e nie wygl?da?a na zbyt zach?caj?c?, zahaczaj?c wr?cz o niski bud?et. Jednak tak jak nie ocenia si? ksi??ki po ok?adce, tak gier po filmikach. Read more about Left 4 Dead - recenzja

Wdzięk i szybkość ze stajni Sinclair'a.

Na stoliku w kawiarni, na kolanach w parku, na ?awce szkolnej lub na korytarzu Akademii Rolniczej to mistrz wdzi?ku i elegancji. Czy jednak atrakcyjny wygl?d to wszystko czym mo?e si? pochwali? ZX Spectrum ? Test g4g.pl zdemaskuje wszystkie wady i zalety mikrokomputera osobistego firmy Sinclair Research Ltd. i poka?e czy na pewno patent ten mo?e by? konkurencj? dla netbooków (i nie tylko), prze?ywaj?cych swoje ostatnie chwile na rynku komputerów przeno?nych. Read more about Wdzięk i szybkość ze stajni Sinclair'a.

WH40k Dawn of War + Winter Assault - recenzja


Oto ja, Savagus Pot??ny, z mocy wielkiego Imperatora Ludzkiego Imperium, poprowadzi?em do boju Gabriela Angelosa i jego kompani? Krwawych Kruków, by raz jeszcze wypleni? galaktyk? z bestii, wied?m i heretyków. Oto zapis z pola bitwy. Read more about WH40k Dawn of War + Winter Assault - recenzja

HTC Touch Diamond "Krótka Recenzja"

HTC Touch Diamond

D?ugo si? zbiera?em do napisania tego tekstu. Jednak uda?o mi si?, i postaram si? przedstawi? ten telefon w do?? obiektywnym spojrzeniu. Dowiecie si? o Wadach, zaletach i ciekawostkach.

Wygl?d
HTC Touch Diamond pojawi? si? na rynku pod koniec zesz?ego roku. Jako wielki rywal Iphone'a i wielki krok w stron? przeci?tnych u?ytkowników, dla których wa?na jest funkcjonalno??, por?czno?? oraz styl. Seria Touch jest ju? znana od paru lat i od zawsze kierowana by?a do grona u?ytkowników przeci?tnych, i zawsze stanowi?a odskocznie od tradycji firmy specjalizuj?cej si? w produkcji telefonów biznesowych opartych na platformie Windows Mobile. Read more about HTC Touch Diamond "Krótka Recenzja"

HTC Touch Diamond "Krótka Recenzja"


HTC Touch Diamond

Długo się zbierałem do napisania tego tekstu. Jednak udało mi się, i postaram się przedstawić ten telefon w dość obiektywnym spojrzeniu. Dowiecie się o Wadach, zaletach i ciekawostkach.

Wygląd Read more about HTC Touch Diamond "Krótka Recenzja"

Starship Troopers

 

Ostatni trailer Halo 3 ODST od razu przypomnia? mi film w podobnym klimacie - Starship Troopers, czyli heroizm, patos, obcy, du?o akcji i efektów w sosie sci-fi!  Read more about Starship Troopers

SE Xperia X1 - recenzja

Sony Ericsson Xperia X1 (nazwa kodowa HTC Venus). No d?ugo si? zbiera?em do napisania tego testu, ale w ko?cu cos wyskroba?em :).. Od razu si? usprawiedliwi? dlaczego tak d?ugo zainteresowani musieli czeka?. Uno: rehabilitacja i je?d?enie po lekarzach, duo: nie by?em (na pocz?tku) do ko?ca przekonany, co do tego telefonu, ale teraz wiem ze d?ugo nie zamieni? Xperii na nic innego, ale do rzeczy. Read more about SE Xperia X1 - recenzja

DOOM 3: Resurrection of Evil

"Prawdziwe z?o nigdy nie umiera" g?osi slogan reklamowy Resurrection of Evil. Zast?py piekielnych demonów ponownie wylaz?y z odmentów piekielnych, a ja sprawdzi?em czy warto fatygowac si? na Marsa by odes?ac je z powrotem!   Read more about DOOM 3: Resurrection of Evil

Half-Life 2: Episode One - recenzja

Kiedy w 2004 roku Half-Life 2 ujrzał światło dzienne, gracze podzielili się na dwa obozy. Jeden twierdził, że gra jest dobra, ale spóźniona o przynajmniej rok; drugi z nich ? mimo afer z kradzieżą kodu, przesunięć premier i innych ?niefartów?, przyjął HL-2 z otwartymi ramionami. Jednakże patrząc z perspektywy czasu, można uznać drugą część przygód dr Freemana za przełom na miarę Unreala ? świetna (nawet po 5 latach!) grafika, dbałość o detale, wykreowanie potencjalnie realistycznego świata i, co najważniejsze, fizyka. Praca wizjonerów z Valve została doceniona m.in.

Strony