Rcon tool for BFBC2

Taxonomy upgrade extras: 

Regulamin konkursów dla serwerów CSGO

WSTĘP

Regulamin opisuje ogólne zasady dotyczące przeprowadzania i rozstrzygania konkursów na serwerach Counter Strike Global Offensive działających w domenie G4G.pl

I ) ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest strona G4G.pl wraz z firmą INEA S.A.

II) UCZESTNICY

Uczestnikiem konkursu może zostać każdy gracz serwerów Counter Strike Global Offensive który:

Serwer publiczny CSGO G4G

Taxonomy upgrade extras: 

Serwer CSGO na G4G

Taxonomy upgrade extras: 

Serwer publiczny CSGO G4G

Taxonomy upgrade extras: 

CSGO serwer g4g

Taxonomy upgrade extras: 

Zmiany na serwerach BF3 G4G.pl

g4g_logo_widePosucha na serwerach! Brak adminów! Beznadziejne ustawienia! Olać jGuardiana! Wywalić H@, który nie gra i się nie zna! Olewanie góry na to co się mówi! To w ostatnich dniach można było przeczytać na forum w dziale BF3. Każda strona ma swoje grzechy w tej materii z tego względu G4G robi mały krok. Wszystko to w rozwinięciu

Pierwsza krew - banner

Taxonomy upgrade extras: 

Nowe Kartonowo w wersji 1.1

Nie tylko DICE wypuszcza nieprzemy?lane updaty gry, które powoduj? nowe problemy. Niestety ten sam problem dotkn?? serwer Minecraft po wyj?ciu wersji 1.1. Wraz z przej?ciem stare Kartonowo przesta?o dzia?a? i wszystko z tamtej mapy przepad?o na wieki. Jednak cz??? spo?eczno?ci nie za?ama?a si? i szybko wymy?li?a now? wizj? Kartonowa. W ci?gu tygodnia uda?o si? wszystko doprowadzi? do porz?dku i serwer jest w pe?ni gotowy na graczy. Po szczegó?y zapraszam w rozwini?ciu.

Nowe Kartonowo w wersji 1.1

Taxonomy upgrade extras: 

Nowe Kartonowo w wersji 1.1

Taxonomy upgrade extras: 

BF3 Czit

Taxonomy upgrade extras: 

Alkofans vs G4G

Taxonomy upgrade extras: 

Kartonowo oficjalnie

Ta chwila w ko?cu musia?a nadej?? z dniem 18.XI.2011 ?wiat ujrza? oficjaln? wersj? Minecraft. Koniec z bet? to dla naszego serwera kolejny rozdzia? za nami. G?ówn? zmian?, która zabola?a cz??? u?yszkodników, to brak mo?liwo?ci grania bez kupionej oficjalnej wersji. Jednak ta zmiana sta?ych graczy ma?o interesuj?, bo maj? oni zakupion? ju? dawno kopie gry dla siebie. Poni?ej wi?c zmiany w wersji 1.0 oraz plany wzgl?dem serwera na ten rok. A gratis filmik pokazuj?cy zmiany od czasu pierwszej wersji gry.

Serwer MW3

W chwili obecnej znajduje się jeden serwer dla gry Modern Warfare 3.
Jest to serwer nierankingowy. Ustawiony jest w trybie HC, zablkowano też możliwość używania granatnika.

IP serwera: 62.21.98.150:27039
Nazwa serwera: : G4G.pl SD|HC|NO GL

Strony