Twórcy Afterfalla w poważnych tarapatach

Ubiegłoroczny Afterfall: InSanity nie był kompletnym niewypałem, ale wyniki sprzedaży trudno nazwać zadowalającymi. Dość powiedzieć, że studio wpadło w długi i musiało zwolnić sporą część ekipy. To jednak nie koniec problemów, bo Epic Games pozwało Polaków do sądu. Read more about Twórcy Afterfalla w poważnych tarapatach

Zwiastun Rozszerzonej Edycji Afterfall: InSanity

Miesiąc temu informowałem was, że w Nicholas Games nie dzieje się za dobrze. Niedawno nadeszły kolejne złe wieści, bowiem okazało się, że Afterfall : InSanity sprzedało się słabo i w dodatku lepiej w Rosji niż w Polsce. Pojawiła się pierwszy efekt próby naprawy wizerunku i kondycji firmy – zwiastun Edycji Rozszerzonej gry. Read more about Zwiastun Rozszerzonej Edycji Afterfall: InSanity

Afterfall Insanity doczeka się wersji rozszerzonej

Afterfall InSanity nie wysz?o tak, jakby sobie tego ?yczy?y ch?opaki z Intoxicate Studios – ?rednia ocen oscyluje w granicach 50%, a i zbyt wiele sztuk nie uda?o si? dystrybutorowi up?ynni?. Plan wydania wersji na Xboksa 360 nie zosta? jednak porzucony, co wi?cej gra ma zosta? powa?nie zmodyfikowana, a usprawnienia te pecetowi posiadacze gry otrzymaj? wkrótce za darmo. Read more about Afterfall Insanity doczeka się wersji rozszerzonej

Afterfall: InSanity - przekręt z ocenami

Redaktorzy portalu Gry-OnLine donosz?, ?e ocena wydanego kilka dni temu Afterfall: InSanity zosta?a zmanipulowana w ich serwisie. Dog??bna analiza logów ujawni?a metod? - specjalny skrypt, przy wykorzystaniu zmiennego IP i kryj?c si? za serwerami proxy, przyznawa? grze noty rz?du 9.5 i 10/10. Doprowadzi?o to do sytuacji, w której ocena czytelników osi?gn??a poziom 8.9 i podnios?a ogóln? not? (b?d?c? wypadkow? oceny redakcji i graczy) do 5.6/10.

Po odkryciu tego faktu programi?ci portalu zaj?li si? stworzeniem ochrony, która zapobiegnie podobnym sytuacjom w przysz?o?ci, a dziennikarze zwrócili si? do CD Projektu (wydawcy gry) i Nicolas Games (producenta) z pro?b? o wyja?nienia. Read more about Afterfall: InSanity - przekręt z ocenami

Afterfall: InSanity

Afterfall: InSanity

Gdy w okolicach 2003 roku grupka fanów rozpoczęła prace nad Burżuazją: Perłą Pustkowi, miała być to polska odpowiedź na Fallouta 2 i szereg innych rozbudowanych RPG. Po zmianie tytułu, w 2006 roku gra przeniosła się w trzeci wymiar i zrezygnowała z falloutowej mechaniki, a po przejęciu w 2008 roku przez Nicolas Games stała się survival horrorem napędzanym przez Unreal Engine 3. Oto Afterfall: InSanity – Dead Space na miarę naszych możliwości.
 
Read more about Afterfall: InSanity

Zobacz pierwsze piętnaście minut z Afterfalla

Polski Afterfall: InSanity to bez w?tpienia nie jest ten kaliber premiery co Bulletstorm czy Wied?min, ani nawet taki jak w przypadku The Cartel z serii Call of Juarez od Techlandu. W dodatku Nicholas Games to firma niezbyt powa?ana ju? w Polsce, a co dopiero mówi? o ?wiecie. Niemniej jednak InSanity to ciekawa pozycja, wi?c warto przyjrze? si? jej pierwszym pi?tnastu minutom, a w sieci pojawi?a si? tak?e pierwsza recenzja. Read more about Zobacz pierwsze piętnaście minut z Afterfalla

Afterfall: Insanity rusza na podbój rynku

Dzi? kolejny dumny dzie? w historii polskiego przemys?u gier komputerowych. Albo i nie. Afterfall: InSanity od ?l?skiego Nicholas Games pojawi?o si? ju? w sklepach na ca?ym ?wiecie. Czy jako?? gry przyniesie narodowi chlub? jeszcze nie wiemy, gdy? ?adna recenzja nigdzie si? nie pojawi?a. Do tego czasu ka?dy ciekawski mo?e spróbowa? swoich si? w demie, a tak?e obejrze? specjalny, premierowy zwiastun. Read more about Afterfall: Insanity rusza na podbój rynku

Afterfall jednak bez Amnesty International

Prób? wypromowania Afterfall: InSanity by?a akcja, w której gracze mogli zamówi? pre-order gry za symbolicznego dolara. W razie sprzeda?y 10 milionów egzemplarzy tytu? mia? w takiej w?a?nie cenie trafi? do zamawiaj?cych, a gdyby szczytny cel si? nie uda? - zebrana kwota mia?a zosta? przelana na konto Amnesty International. Ale tak si? nie stanie, bo organizacja wycofa?a si? ze wspó?pracy z powodu zbyt du?ej brutalno?ci polskiej gry.

Producent obiecuje, ?e pieni?dze nie przepadn?. O tym, do kogo w ko?cu trafi?, maj? zadecydowa? gracze w ankiecie - na razie s? to jednak tylko deklaracje.

Nieco obok ca?ej sprawy pojawi? si? nowy filmik, na którym obejrze? mo?emy ?wiat gry. Wygl?da on ca?kiem smakowicie i klimatycznie - oby takich smaczków by?o wi?cej! Read more about Afterfall jednak bez Amnesty International

Afterfall: InSanity - demo, gameplay

Do sieci trafi? nowy filmik z Afterfall: InSanity, w którym Maciej Izdebski z Intoxicate Studios opowiada o systemie walki w grze. Pierwsze skojarzenia z seri? Dead Space s? oczywi?cie nieuniknione, ale Polacy do dobrych pomys?ów z Zachodu dok?adaj? w?asny szlif. Walka b?dzie w sporej mierze kontaktowa, bo jak twierdz? twórcy, pozwala si? ona bardziej wczu? w losy Alberta Tokaja i do?wiadczy? zagro?enia na w?asnej skórze. Read more about Afterfall: InSanity - demo, gameplay

Lokacje w Afterfall: InSanity

G?ówny grafik z Nicolas Games Intoxicate, studia odpowiedzialnego za produkcj? Afterfall: InSanity, przygotowa? krótk? prezentacj? lokacji wyst?puj?cych w grze. Zwiedzimy m.in. zaniedbane schrony, maszynownie i zniszczone kataklizmem miasto. Sceneria pasuje w sam raz dla survival horroru - o ile tylko twórcom uda si? uzyska? odpowiedni klimat. Filmik bowiem zrobiony zosta?... a z reszt?, sami zobaczcie. Read more about Lokacje w Afterfall: InSanity

Afterfall wspiera Amnesty International

Cho? pocz?tki akcji promocyjnej Afterfall: InSanity by?y ca?kiem obiecuj?ce, po jakim? czasie liczba osób zamawiaj?cych pre-order za 1 dolara wyra?nie spad?a - w ci?gu tygodnia uda?o si? zebra? nieco ponad 17 tysi?cy zamówie?. Ale Nicolas Games nie ?pi. Polacy poinformowali media, ?e tajemnicz? fundacj? charytatywn? jest Amnesty International, które niezale?nie od powodzenia akcji dostanie swoj? dol?. Dostali?my tak?e nowy trailer z gry i zapowied? dema, które pojawi si? ju? nied?ugo. Read more about Afterfall wspiera Amnesty International

Bądź dobry i kup Afterfall: InSanity

To dopiero ciekawa akcja promocyjna - Nicolas Games, studio stoj?ce za Afterfall: InSanity, oferuje graczom ma?y hazard. Otó? zamiast p?aci? 99,99 z?, nominaln? cen? tytu?u, na oficjalnej stronie produkcji mo?emy zamówi? pre-order za jedynego dolara. Jest ma?y haczyk - ?eby otrzyma? gr? w takiej promocji, Nicolas musi sprzeda? 10 milionów kopii. W przeciwnym razie, uzbierana suma zostanie przeznaczona na cele charytatywne. Read more about Bądź dobry i kup Afterfall: InSanity

Afterfall: InSanity - Żebrowski twarzą gry

CD Projekt na swojej stronie poda? oficjalne szczegó?y dotycz?ce polskiej wersji j?zykowej Afterfall: InSanity. "Twarz? gry" zostanie u nas Micha? ?ebrowski, który wcieli si? w Alberta Tokaja, bohatera tytu?u. Co wi?cej, produkcja doczeka si? nie tylko lokalizacji napisów (co by?o do?? oczywiste), ale równie? pe?nego dubbingu. Cena gry zosta?a wst?pnie ustalona na 99,99 z?, cho? pewnie niektóre sklepy oferowa? j? b?d? z odpowiedni? obni?k?. Read more about Afterfall: InSanity - Żebrowski twarzą gry

Afterfall: InSanity - nowy gameplay

Na stronie CD Projektu pojawi? si? kolejny trailer z Afterfall: InSanity. Tym razem na warsztat trafi? ?wiat, który przyjdzie nam zobaczy? oczami Alberta Tokaja. A jest co ogl?da? - filmowo zniszczone miejscówki ??cz? si? z klaustrofobicznymi tunelami rodem z Dead Space'a, a ca?o?? soczy?cie doprawiono horrorem i science fiction. Trailer pokazuje te? ?licznego zmutowanego stwora, z którym przyjdzie nam si? zmierzy? - klimatycznie! Read more about Afterfall: InSanity - nowy gameplay

Kilka minut z Afterfall: InSanity

Co? ostatnio podejrzanie ucich?o w temacie Afterfall: InSanity, polskiej odpowiedzi na takie serie, jak Dead Space i Fallout. Ostatnie informacje pochodz? mniej wi?cej z okresu targów E3, czyli sprzed blisko 4 miesi?cy! Producent jednak nie pró?nowa? w tym czasie, dlatego nowy trailer - niestety bardzo króciutki - pokazuje, ?e deweloper ci??ko pracuje nad usprawnieniem tytu?u. W sumie to ostatni dzwonek, bo premiera ju? za pasem. Read more about Kilka minut z Afterfall: InSanity

Strony