Galopuj szybciej z dyskiem SSD Intela

Dyski twarde s? ju? z nami od ponad dwudziestu lat i póki co nie oddaj? jeszcze pola nowszym i sprawniejszym rodzajom nap?dów, jak cho?by SSD. Solid State Drives oparte s? o pewniejsz? i szybsz? technologi? flash, ale ich cena wci?? robi zbyt du?e wra?enie na zwyk?ych zjadaczach chleba. By? mo?e który? z was zastanawia? si? nad kupnem sobie takowego dysku i je?li wci?? si? waha, to mo?e zainteresowa? go informacja, i? firma Intel wykaza?a w?a?nie, ?e posiadaj?c ich urz?dzenie SSD zostaniemy ob?askawieni "wi?kszym realizmem" w grach, jak na przyk?ad podwy?szon? wydajno?ci? konia w Assassin’s Creed.

Assassin's Creed: Brotherhood

Assassin's Creed: Brotherhood

Assassin’s Creed to jeden z najlepszych symboli, że w branży gier dzieje się wiele dobrego, a gracze nie samymi wojennymi strzelaninami żyją. Pierwsza odsłona serii była średnio udana pod względem mechaniki rozgrywki, ale wielomilionowa sprzedaż pozwoliła gigantycznej ekipie developerskiej z Montrealu rozwinąć ją znakomicie w drugiej części, a następnie popchnąć jeszcze dalej w kierunku doskonałości w najnowszej odsłonie, nazwanej Brotherhood. Sprawdźcie jak wiele dobrego przyniosła przeprowadzka bractwa Asasynów do Rzymu. 

Premierowy zwiastun Porwania Da Vinci

Premiera PeCetowego Assassin’s Creed: Brotherhood tu? tu?, bo 18 marca. W wersj? konsolow? nie gra?em, wi?c wydanie wersji na komputery osobiste b?dzie doskona?? okazj? na zapoznanie si? z "Bractwem" z uwagi na inkluzj? dotychczasowych DLC. Tymczasem na rynek trafi? kolejny dodatek do konsolowych edycji gry, zw?cy si? Porwanie Leonarda Da Vinci. Czy b?dzie on na starcie dodany do komputerowej wersji nie wiadomo, ale nie przeszkadza to cieszy? si? klimatycznym zwiastunem.

Assassin's Creed:Brotherhood bez zabezpieczeń

System zabezpiecze? w Assassin's Creed II by? irytuj?cy i chyba wszyscy si? z tym zgodz?. Konieczno?? nieustannego po??czenia z internetem, brak mo?liwo?ci gry singleplayer przy utracie ??czno?ci... Na szcz??cie Ubisoft wys?ucha? lamentowania graczy i dzi?ki temu najnowsza cz???, która trafi na PC, pozbawiona b?dzie uci??liwego systemu. Na os?od? zapraszam te? do rozwini?cia, gdzie znajdziecie trailer promuj?cy Assassin's Creed: Brotherhood w wersji PC.

Data premiery Brotherhood na PC i nowe DLC

Nareszcie, po czterech miesi?cach od premiery wersji konsolowej, opublikowano dat? ukazania si? najnowszej ods?ony serii Assassin’s Creed, o podtytule Brotherhood, w wersji na PC. W nowe, epickie przygody Ezio Auditore da Firenze zagramy na blaszakach 18 marca, a na pocieszenie zostan? nam przyznane za darmo wszystkie dotychczasowe DLC, najprawdopodobniej razem z dodatkiem o Koperniku, ekskluzywnym dla PS3. W ?rodku wpisu wymagania sprz?towe i zwiastun najnowszego pakietu misji, tym razem o porwaniu Da Vinciego.

Asasyn w Polsce

Panie i Panowie, uzyskali?my potwierdzenie polskiego oddzia?u Ubisoftu: wystawa po?wi?cona serii Assassin's Creed ju? wkrótce zawita do naszego kraju! Od 17 do 19 grudnia warszawskie centrum handlowe Z?ote Tarasy zape?ni si? obrazami po?wi?conym ostatniej cz??ci gry, Assassin's Creed: Brotherhood. Znajdziecie tam dzie?a wykonane przez twórców z ca?ego globu, które przedstawiaj? Ezio Auditore w ró?nych technikach - recykling, farby olejne, ró?norakie techniki drukarskie. Wystawa otwarta jest w godzinach 9:00-23:00. Kto? si? wybiera zrobi? kilka zdj???

Kolejne DLC do Assassin's Creed: Brotherhood

Dobra wiadomo?? dla wszystkich posiadaczy konsol Xbox 360 oraz PlayStation 3 wyposa?onych w kopie gry Assassin's Creed: Brotherhood. Tu? po premierze pierwszego, ca?kowicie darmowego dodatku o nazwie ANIMUS PROJECT UPDATE 1.0, który udost?pni?, w rozgrywce wieloosobowej, nowy tryb „Advanced Alliance" i dodatkow? map?(skalista wyspa Mont Saint-Michel), firma Ubisoft zapowiedzia?a wydanie kolejnego DLC.

Kalendarz wydawniczy Ubisoftu na rok 2011

Rok 2010 nieustannie zbliża się ku końcowi, tak więc firma Ubisoft opublikowała swój kalendarz wydawniczy na rok 2011. Dla wielu najważniejszą informacją będzie z pewnością potwierdzenie faktu, iż Assassin's Creed: Brotherhood przeznaczony na komputery osobiste, będzie miał swą premierę w I kwartale 2011 roku. Oto co przygotowuje dla nas Ubisoft w nadchodzącym roku:

Taxonomy upgrade extras: