ACR: dodatek Zaginione Archiwum na zwiastunie

Assassin’s Creed: Revelations bez w?tpienia nie uda?o si? tak samo dobrze jak pozosta?e dwie ods?ony, ale osi?gn??o sukces. Kontynuatorem sukcesu jest oczywi?cie dodatkowa zawarto??, a Ubisoft w?asnie pochwali? si? ?wiatu jak ona b?dzie wygl?da?a w przypadku Revelations. Sprawd?cie szczegó?y i zwiastun dotycz?ce Zaginionego Archiwum. Read more about ACR: dodatek Zaginione Archiwum na zwiastunie

Assassin's Creed: Revelations

Assassin's Creed: Revelations

Na Assassin’s Creed Revelations nie czekałem przebierając nogami i wykreślając dni z kalendarza. Nie wysiadywałem przy domofonie, aby jak najszybciej odebrać przesyłkę od kuriera, bo materiały przedpremierowe i miesiąc, który upłynął między wydaniem wersji konsolowej i komputerowej pozwolił mi wstępnie zapoznać się z tym, co mnie czeka. Revelations obiecuje to samo, co Brotherhood, tylko jeszcze więcej. Ale czy zachowuje przy tym kunszt poprzednika?
Read more about Assassin's Creed: Revelations

Assassin's Creed Revelations na PC już jest

Rokroczny pretendent do gry roku, seria Assassin’s Creed, w dniu dzisiejszym wyl?dowa?a wreszcie z najnowsz? ods?on?, o podtytule Revelations, na komputerach osobistych. Fanów przygód Desmonda, Altaira, Ezia i spó?ki raczej namawia? do zakupu nie trzeba, reszta mo?e chcie? zasi?gn?? opinii czy sprawdzi? chocia?by wymagania sprz?towe. Pierwsze recenzje pecetowej wersji ju? s?, a Ubisoft zd??y? wyda? nawet poka?n? ?atk?. Read more about Assassin's Creed Revelations na PC już jest

Assassin's Creed pod lupą

Seria Assassin’s Creed zabiera nas ju? od czterech cz??ci w historyczn? podró? do fascynuj?cych zak?tków Ziemi. Podczas tych podró?y poznajemy samego Leonarda Da Vinci, polihistora, genialnego wynalazc?. Skonstruowa? on dla Asasynów kilka niesamowitych urz?dze?, w tym now? wersj? kultowego ukrytego ostrza. Najnowszy dziennik developera Ubisoft Montreal skupia si? mi?dzy innymi w?asnie na nim, a ch?opaki z Gamespotu sprawdzaj?, jak wymys?y Kanadyjczyków maj? si? do rzeczywisto?ci. Read more about Assassin's Creed pod lupą

Piosenka na dziś: Parodia Assassin's Creed

Nie dla wszystkich fanów gier hardkorowo?? oznacza bicie kolejnych wy?rubowanych rekordów i udowadnianie, ?e ?y?ka nie istnieje. Niektórzy s? jeszcze bardziej... zakr?ceni. Do tego grona niew?tpliwie nale?? cz?onkowie grupy The Game Station, którzy nie do??, ?e zrobili w?asny utwór do Assassin's Creed Revelations (na podstawie rockowego kawa?ka z lat 90.), to jeszcze nakr?cili do niego teledysk. O smutnym wspó?czesnym "Asasynie", który nie umie skaka? jak Ezio. Read more about Piosenka na dziś: Parodia Assassin's Creed

AC:Revelations - pierwsze oceny i reklama

?wiatowa premiera Assassin's Creed Revelations ju? jutro, wi?c przyszed? czas na pierwsze oceny zachodnich redakcji. Jest ca?kiem dobrze - ?rednie oceny oscyluj? w okolicach 8/10, wi?c raczej nie ma na co narzeka?. Recenzenci zwracaj? uwag? na porz?dn? fabu??, która scala ostatnie trzy cz??ci. Do tego dostali?my polsk? reklam? telewizyjn? gry i... ma?y spoiler tego, w jakich realiach toczy? si? b?dzie Assassin's Creed III. Read more about AC:Revelations - pierwsze oceny i reklama

AC:Revelations - trailer premierowy i DRM

Do sieci trafi? dzi? premierowy trailer z Assassin's Creed Revelations, przedstawiaj?cy kluczowe momenty z historii Ezio Auditore i Altaira - bohaterów poprzednich cz??ci. Warto go obejrze? dla samego cho?by monta?u: tak jak przy ka?dym renderowanym zwiastunie z AC, tak i tym razem otrzymali?my prawdziwe kino akcji. Wybornie si? ogl?da ca?? t? niesamowit? akcj? wraz z muzyk?, która ?wietnie dope?nia obrazu ca?o?ci. Read more about AC:Revelations - trailer premierowy i DRM

AC:Revelations - Konstantynopol i misje...FPP

Jak poda? dzi? Ubisoft, w Assassin's Creed: Revelations znajd? si? misje widziane z perspektywy pierwszej osoby - ale tylko w ?ci?le okre?lonych momentach. Chodzi tu o "dziwne zadania platformowe", tocz?ce si? w surrealistycznych lokacjach, których symbolika nawi?zywa? b?dzie do ?ycia bohatera. "Dowiecie si? wiele o Desmondzie i jego historii. Sk?d pochodzi, jak wygl?da jego codzienno??" - twierdzi Falco Poiker z Ubisoft.

Jako wyja?nienie dla tego zabiegu deweloper podaje przyk?ad Incepcji. "Desmond jest uwi?ziony we w?asnym umy?le, z którego uzyskuje dost?p do wspomnie? Ezio. Ten z kolei ma dost?p do wspomnie? Altaira" - t?umaczy Poiker.

A na bonus: film prezentuj?cy Konstantynopol - miasto, w którym toczy? si? b?dzie akcja AC: Revelations. Read more about AC:Revelations - Konstantynopol i misje...FPP

Nowe trailery z Assassin's Creed Revelations

Ubisoft wypu?ci? dwa nowe filmiki z Assassin's Creed Revelations. Jeden z nich prezentuje fabularne urywki z multiplayera wprowadzaj?ce nas w klimaty treningu organizowanego przez tajemnicz? organizacj? Abstergo, który przygotowa? ma nas do morderczego starcia w sieci. Z kolei drugi trailer przedstawia kilka opcji z trybu multiplayer, który b?dzie rozwini?ciem tego znanego z Brotherhood. No i mas? akcji, w której krew leje si? litrami. Read more about Nowe trailery z Assassin's Creed Revelations

Tak mordują ottomańscy asasyni

Jak wiadomo, ka?dy przydro?ny zbój ma swoj? le?n? pieczar?, w której ukrywa wszystkie dobra zagrabione napadni?tym podró?nym. Ale asasyn to nie jest taki zwyk?y rzezimieszek, dlatego jego kryjówka musi by? odpowiednio zabezpieczona przed atakami ??dnej krwi w?adzy. Je?li jeste?cie ciekawi, jak? obron? przygotowywali sobie ottoma?scy zabójcy - obejrzyjcie nowy trailer z Assassin's Creed: Revelations. Read more about Tak mordują ottomańscy asasyni

Filmy na podstawie Assassin's Creed?

Wiele wskazuje na to, ?e Sony Pictures szykuje dla nas filmow? ofensyw?. Nie tak dawno pisali?my o wykupieniu praw do ekranizacji biografii Steve'a Jobsa, a teraz pad?o na seri? Assassin's Creed. Dok?adnie 4 dni temu oddzia? Sony zarejestrowa? 16 domen, które jasno wskazuj? na powi?zania obu koncernów. Wci?? jednak nie uda?o si? oficjalnie potwierdzi? tych przecieków, wi?c mo?emy opiera? si? tylko na do?? oczywistych poszlakach.

Domeny zarejestrowane przez Sony Pictures: Read more about Filmy na podstawie Assassin's Creed?

Ezio i jego zabójcze "hakostrze" w akcji

Zwie?czenie epickiej przygody Ezio Auditore da Firenze w Assassin’s Creed: Revelations ju? za miesi?c. Cho? Ubisoft wielokrotnie raczy? nas ju? wszelakimi zwiastunami, pami?tnikami developera i innymi, podobnym dobrodziejstwami, to wci?? nie oznacza to, ?e nie mo?e raczy? nas dalej, zw?aszcza, kiedy ma do pokazania mega efektowne zabójstwa do rytmu muzyki elektronicznej. Zobaczcie kolejny imponuj?cy monta? zabójstw z Revelations i sprawd?cie co u Desmonda uwi?zionego w Animusie. Read more about Ezio i jego zabójcze "hakostrze" w akcji

Asasyni kontra Templariusze w Revelations

Nie szcz?dzi nam Ubisoft zwiastunów swoich gier, oj nie. Zw?aszcza je?li mowa o Assassin’s Creed, kurze znosz?cej du?o z?otych jajek i w dodatku pretenduj?cej do tytu?u gry roku. Dopiero co w zesz?ym tygodniu podziwiali?my dwa trailery, a tu ju? kolejny zawita? do sieci. No có?, taki teraz mamy modny typ marketingu, ale z drugiej strony kiedy materia?y s? takie dobre, to nie ma co narzeka?! Rzu?cie zatem okiem na najnowsz? zajawk? Revelations, traktuj?c? o odwiecznej walce Asasynów i Templariuszy. Read more about Asasyni kontra Templariusze w Revelations

Obsuwa Assassin's Creed: Revelations na PC

Opó?niony Driver: San Francisco na PC w?a?nie zajecha? na pó?ki sklepowe, po niewielkim, acz znacz?cym po?lizgu w stosunku do wersji konsolowych. Ku zdziwieniu wszystkich, Assassin’s Creed: Revelations, po raz pierwszy w historii cyklu, mia?o zawita? na wszystkich trzech platformach docelowych równocze?nie. Przedstawiciele Ubisoftu przynie?li jednak dzi? hiobowe wie?ci – komputerowa wersja nowych przygód Ezia nieco si? obsunie. Read more about Obsuwa Assassin's Creed: Revelations na PC

Nowa broń i egzekucje w Revelations

Ci, którzy cho? raz d?u?ej przysiedli którykolwiek Assassin’s Creed wiedz?, ?e gry z tej serii maj? z rozwi?zaniem walki g?ównej postaci z wieloma przeciwnikami naraz – gracze obserwowali scenki rodem z klasycznych filmów kina kopanego, kiedy to bohater rozprawia? si? po kolei z kilkunastoma przeciwnikami, gdy? ci atakowali go pojedynczo. Wygl?da na to, ?e w Revelations wci?? b?dzie to obecne, ale na otarcie ?ez dostaniemy kozack? now? bro? i sposoby rozprawiania si? z natr?tami. Zobaczcie jak to wygl?da na dwóch nowych zwiastunach! Read more about Nowa broń i egzekucje w Revelations

Strony