EA nie chce sądowej batalii o BF1943

Koncern Electronic Arts poinformowa? dzi?, ?e w?a?ciciele Battlefielda 3 w wersji na PS3 w najbli?szym czasie dostan? swój egzemplarz BF 1943. Jest to rozwi?zanie sporu, który rozgorza? na dobre blisko tydzie? temu - wtedy to zbulwersowani gracze przygotowali pozew przeciwko EA, które nie wywi?za?o si? z obietnicy do??czenia darmowej kopii Battlefielda 1943 do BF3. Wed?ug zapowiedzi, ca?a sprawa powinna si? zako?czy? do 17 grudnia.

W?a?ciwy kod do darmowego egzemplarza BF1943 mo?na odebra? na stronie 1943redemption.battlefield.com w terminie: Read more about EA nie chce sądowej batalii o BF1943

Nie będzie Battlefielda 1943 na PC

Pami?tacie szumne zapowiedzi oraz ulotki do??czone do premierowych opakowa? z gr? Battlefield: Bad Company 2, w których byli?my informowani o zbli?aj?cej si? premierze Battlefield 1943 na PC? Je?li tak to mo?ecie o tym ju? zapomnie?, gdy? dzi? Electronic Arts poinformowa?o oficjalnie, i? mimo sporych zysków ze sprzeda?y konsolowego Battlefielda 1943, rezygnuje z wydania tej?e gry na PC. Przykre? Z pewno?ci?, lecz to nie wszystko. Read more about Nie będzie Battlefielda 1943 na PC

Ogromny sukces Battlefielda 1943

Gra Battlefield 1943, przenosz?ca nas w realia II wojny ?wiatowej, umo?liwiaj?c nam przy tym udzia? w trzech s?ynnych operacjach wojskowych - w rejonie Iwo Jimy, Wake Island i Guadalcanal, zarobi?a dla EA ju? 16 milionów dolarów. Jest to z pewno?ci? ogromny sukces tej gry, która, jak wiemy, ukaza?a si? tylko w wersji cyfrowej na PlayStation 3 oraz Xbox 360. Read more about Ogromny sukces Battlefielda 1943