THQ zbija ceny na Steamie

Takie niespodzianki lubi? chyba wszyscy - bez uprzednich zapowiedzi, na Steamie zawita?a nowa promocja. Tym razem patronat obj?? nad ni? THQ, którego gry mo?ecie dosta? z 33-procentow? zni?k?. Dotyczy to wszystkich gier z katalogu tego wydawcy, ale uwaga: warto codziennie zagl?da? na stron? sklepu, bo to dopiero pocz?tek wyprzeda?y. Dodatkowo ka?dego dnia przeceniony zostanie wybrany tytu? - dzi? jest to seria Warhammer 40,000 Dawn of War z 50% ni?sz? cen?.

10.10.2011
Oferta oczywi?cie jest ograniczona czasowo - Metro 2033 za 1/4 ceny dost?pne jest do jutra do godziny 19, a ca?a wyprzeda? potrwa do 17 pa?dziernika. Oferta nie dotyczy tylko dwóch gier THQ: Warhammer 40,000: Space Marine i Saints Row: The Third.

Serwery Homefront i Brink w G4G - zamknięte.

[img_assist|nid=4994|title=|desc=|link=none|align=left|width=100|height=100]O ile na serwerze Brinka w momencie premiery grało sporo osób, o tyle w Homefronta nie grał nikt. Co prawda gry te specjalnie nie przeszkadzały w funkcjonowaniu innych gier, ale w obliczu globalnej tendencji do ucieczki graczy od tych tytułów, postanowiłem zamknąć rozdziały Brinka i Homefronta w G4G. Najbardziej żal mi Homefronta, gra w sieci co prawda nie była pierwszoligowym doznaniem, ale ma pewno była lepiej wykonana niż COD Black Klops. Szkoda że zła prasa zarżnęła ten tytuł. Co do Brinka nie mam żadnych sentymentów. Fatalnie wykonana gra z tragicznym wręcz wsparciem developera. Mam nadzieję że Splash Damage nie wykona ni gdy już żadnego sieciowego shootera.

THQ zamyka Kaos Studios

Wielu przewidywa?o, ?e Homefront mo?e nie?le namiesza? na rynku militarnych strzelanek, gro??c pozycji Call of Duty i Battlefielda. Singiel te? mia? zachwyca?, by? mocnym prze?yciem Amerykanina pod okupacj? korea?sk?. Nie do ko?ca tak by?o, ale gra sprzeda?a si? dobrze, graczom zupe?nie nie przeszkodzi?a niezbyt imponuj?ca ?rednia ocen, z pó?ek zesz?o w trzy miesi?ce ponad 2,5 mln egzemplarzy. THQ nie by?o jednak wida? usatysfakcjonowane robot? Kaos Studios, gdy? postanowili je zamkn??…

Homefront 2? To możliwe

Zdaniem Briana Farrella, szefa THQ, "skala sukcesu Call of Duty jest wci?? mo?liwa do powtórzenia przez Homefront". By?a to odpowied? na pytanie, czy nowa marka THQ mo?e osi?gn?? wy?yny, na jakie wzbi?a si? konkurencja. Farrell popar? swoje stwierdzenie histori? cyklu CoD - jak s?usznie zauwa?y?, nie od razu gra sprzedawa?a si? w kilkunastu milionach egzemplarzy. Jest to raczej d?ugo budowany sukces.

Homefront - Multiplayer

Homefront - Multiplayer

O Homefront w trybie jednego gracza możecie przeczytać w recenzji Złego Porucznika natomiast niniejszy tekst traktuje o ekscytujących i niepowtarzalnych doznaniach trybu multi. Mówiąc krótko zabiorę głos w temacie który nie został poruszony w powyższej recenzji, a którego to głosu w przypadku shootera adresowanego także do walk sieciowych zabraknąć nie może.

Homefront - serwer w G4G

Od premiery gry Homefront minęło już trochę czasu. Wydawca THQ wydał pewnie sporo pieniędzy na wypromowanie tego tytułu który miał być połączeniem Bad Company 2 i Call of Duty X (w miejsce X wstawcie sobie dowolną cyferkę). Czy im się to udało ? O grze w trybie pojedyńczego możecie poczytać sobie w tej recenzji wyprodukowanej przez Złego Porucznika. Gra według niego nie zasługuje na więcej uwagi. Zmasakrował tę produkcję przyznając jej ocenę 2/10. Jak to wygląda w trybie Multi ? Po 30 minutach grania, powiem szczerze że ta gra zaskakuje.. POZYTYWNIE. Naprawdę da się w nią pograć. O moich wrażeniach nieco więcej w osobnym artykule na G4G.

Homefront - serwery w G4G

Serwery w Homefront:

Homefront

Homefront

Na G4G pojawiło się wiele artykułów na temat „Homefront”. Dowiedzieliśmy się, że gra będzie murowanym hitem z super fabułą i niesamowitym klimatem. Smaku dodawał fakt, że dzieło to markuje swoim nazwiskiem John Milius, autor scenariusza filmu „Czas Apokalipsy”, twórca „Red Dawn”, w którym ZSRR dokonuje inwazji na USA. W takim właśnie klimacie partyzanckim miał być utrzymany „Homefront”. Po prostu sukces. Murowany.

Homefront - patch w ciągu najbliższych dni

Jak zapowiedzia?o THQ, Homefront w ci?gu kilku najbli?szych dni doczeka si? uaktualnienia, które poprawi bardzo wiele usterek. Z tych wa?niejszych warto wymieni? zwi?kszenie optymalizacji gry, dodanie kilku opcji graficznych do menu i wprowadzenie paru zmian do trybu multiplayer. Autorzy zaimplementuj? w grze równie? system DemoURL, który pozwoli nagrywa? mecze i skuteczniej przeciwdzia?a? cziterom.

Wiemy, kto jest największym badassem

Zastanawiali?cie si? kiedy?, kto pojawia si? najcz??ciej w strzelankach jako ??dny krwi i w?adzy nad ?wiatem z?oczy?ca? Tematem zaj?li si? redaktorzy serwisu complex.com, którzy natchnieni konfliktem USA-Korea w Homefroncie, przygotowali szczegó?ow? map? czo?owych ?otrów gier komputerowych. Có?, wygl?da na to, ?e programi?ci z niewiadomych przyczyn szczególnie upatrzyli sobie w tej roli Chi?czyków i Rosjan.

[img_assist|nid=4158|title=|desc=|link=node|align=center|width=37|height=100]

S?dzicie, ?e takie zestawienia mog? mie? jakie? odzwierciedlenie w rzeczywisto?ci, na przyk?ad poprzez niech?? do wrogiego w grze pa?stwa? Szczerze mówi?c, nigdy nie zwraca?em uwagi na to, z kim walcz?. Afga?czyk, Rosjanin, Chi?czyk czy Korea?czyk - dla mnie to bez ró?nicy. Wa?na jest przyjemna i dynamiczna akcja.

Homefront dobija do miliona egzemplarzy

Flagowy tytu? THQ po 6 dniach obecno?ci na rynku przekroczy? wreszcie próg miliona sprzedanych egzemplarzy. Trudno powiedzie?, by by? to spory sukces - prezes firmy mówi? przecie? o dwóch milionach sprzedanych kopii, po których produkcja dopiero zacznie zarabia? na siebie. Nie najlepsza sprzeda? spowodowana jest zapewne ocenami Homefronta - ?rednia 70/100 pkt (wg Metacritic) nie zach?ca do zakupu.

W tej sprawie nie mog?o zabrakn?? Briana Farrella, prezesa THQ: "Jeste?my oczywi?cie zadowoleni z pocz?tkowych wyników sprzeda?y" - powiedzia?. Smaczku jednak dodaje sprawie fakt, ?e akcje wydawcy w dniu premiery gry - zamiast wzrosn?? o kilka procent, co jest normalnym zachowaniem rynku - spad?y o ponad 25%!

Pierwsze oceny Homefronta

Homefront, tytu? dla niektórych bardzo wa?ny (zw?aszcza dla wydawcy, THQ), gdy? ma prze?ama? dychotomiczny rozdzia? w wojskowych strzelankach w postaci Battlefielda i Call of Duty. Na najnowszy projekt Kaos Studios, twórców Frontlines, nie ?a?owano kasy, ani na kampani? reklamow?, ani na developing. Gra od wczoraj jest do kupienia w sklepach, a ja przygotowa?em dla was zestawienie ocen bran?owych. Zobaczcie, czy w oczach krytyków Homefront ma szanse zarz?dzi? na rynku.

Epickie intro Homefront

Wczoraj SavagE pisa? o premierowym zwiastunie Homefront, który ma promowa? gr? w momencie jej debiutu na ?wiatowym rynku. Dzi? do sieci trafi?o intro utrzymane w zupe?nie innym klimacie - zamiast renderów wyci?gni?tych z rozgrywki, autorzy postawili na fabularyzowany dokument ujawniaj?cy korea?sk? drog? do dominacji. Poprzednia metoda prezentowania Homefront zosta?a w tutaj zasadzie dopracowana do perfekcji - i mia?d?y!

Zobacz "premierowy" zwiastun Homefront

Homefront ju? za kilka dni, ale wydawca ju? na zapas postanowi? pokaza? ?wiatu zwiastun, który zwyk?o si? wypuszcza? w dniu premiery. W ca?o?ci skupia si? on na kampanii dla pojedynczego gracza, wida? wszystko to, co Homefront ma w tej materii do zaoferowania, czyli okupacj?, ludobójstwo, z?ych Korea?czyków, bohaterskich Amerykanów, ton? wojskowego sprz?tu i mas? wybuchów. A do tego oldskulowy rock rodem z ostatniego Call of Duty...

Homefront musi odnieść sukces

Tak przynajmniej twierdzi przedstawiciel THQ. Zdaniem wydawcy, produkcja taka jak Homefront musi osi?gn?? sprzeda? na poziomie 2 milionów egzemplarzy, by w ogóle mówi? o zwrocie kosztów produkcji. "Kiedy przekroczysz ten próg, zaczynasz generowa? dodatkowe zyski na poziomie 60%". - powiedzia? Paul Pucino podczas konferencji biznesowej. "Czasem nie nale?y jednak my?le? jedynie o krótkoterminowych zyskach, tylko o stworzeniu fundamentów dla nowej marki" - doda?.

Strony