I znowu gry służą terrorystom

Niektórym nie wystarcza to, ?e gry wypaczaj? umys?, przyczyniaj? si? do garba i wady wzroku, która zmusza do noszenia na nosie okularów grubo?ci denek od s?oików. Brytyjski brukowiec The Sun twierdzi, ?e [dark mode on] terrory?ci wykorzystuj? Call of Duty, Medal of Honor i Halo do planowania ataków i trenowania swoich rekrutów [dark mode off].

Gry wideo poprawiają wzrok?

Ci z was, którzy z komputerem maj? do czynienia od czasów, kiedy królowa?y monitory kineskopowe, mog? pami?ta?, ?e w trosce o oczy zak?ada?o si? specjalne filtry na ekran, a cz?onkowie rodziny co i rusz pouczali o szkodliwym wp?ywie promieniowania emanuj?cego z poka?nych rozmiarów pude?. Wraz z nadej?ciem technologii LCD czy OLED przesta?o to by? zmartwieniem, a wzrok od lampienia si? w monitor niektórym zacz?? si? nawet polepsza?. Serio. Wystarczy gra? w Medal of Honor.

Medal of Honor

Oj, czekali?my, czekali?my na tego nowego Medal of Honor. Zas?u?ona seria, dobry developer i wspó?czesne realia podlane sosem prawdziwych, ameryka?skich superkomandosów - to musia?o si? uda?. Czy aby na pewno? Otrzepuj?c afga?ski kurz, zdaj? wam relacj? z pierwszej r?ki.

The Catalyst

Zgodnie z zapowiedzi?, dniem wczorajszym ukaza? si? trailer Medal of Honor wyre?yserowany przez Mike'a Shinod?, zawieraj?cy najnowszy singiel jego zespo?u - Linkin Park. Na ekranie mieszaj? si? scenki aktorskie i growe - sprawd? czy udanie.

Linkin Park kolaboruje z Electronic Arts

Promocja Medal of Honor nie zwalnia, ludzie z nowo mianowanego studia Danger Close obwie?cili, ?e z dniem pierwszego sierpnia zobaczymy najnowszy zwiastun wyre?yserowany przez DJ-a grupy - Joe Hahna. Za podk?ad b?dzie robi? ich najnowszy utwor ma sie rozumie?. Takie wydarzenie nie moglo obej?? si? bez specjalnego trailera.