Ostatni oddech weterana - wyniki.


Nieco pó?niej ni? zwykle podaj? wyniki ostatniego w rundzie letniej, eventu na serwerach Bad Company 2 nosz?cego znamienny tytu?: "Ostatni oddech weterana". Mam nadziej? ?e G4G zm?czy?o, w pozytywnym sensie tego s?owa, graczy Bad Company 2. Niekwestionowanym liderem naszego konkursu zosta? gracz mwnn. I on te? otrzymuje od nas podk?adk? QCK mass. Miejce drugie i trzecie zaj?li gracze R4IN3R oraz cream87. Do nich pow?druj? koszulki.
Sezon z Bad Company 2 mo?na uzna? za zako?czony. Chwil? odpoczniemy od konkursów, by ju? nied?ugo, ju? w tym miesi?cu, cieszy? si? bet? Battlefield 3. Szykujcie si? na 3 dekad? tego miesi?ca. ?egnam si? odwiecznym zawo?aniem: do zobaczenia w celowniku! Read more about Ostatni oddech weterana - wyniki.

Ostatni oddech weterana - event BC2 w G4G

Powoli acz nieuchronnie wielka przygoda pod nazw? Bad Company 2 powoli zbli?a si? ku ko?cowi. Nie jest to zapowied? nag?ego znikni?cia BC2 z G4G, ale wszyscy dobrze wiedz? ?e wraz z BF3... ko?czy si? pewna epoka, a zacznie nast?pna. Na zako?czenie naszych eventowych zabaw, proponuj? "Ostatni oddech weterana". I tym razem, w konkursowe szeregi, zaci?gamy graczy serwerów w trybie normal. Dlaczego tylko normal ? Ano dlatego ?e hardcore to z?o w czystej postaci. Macie inne zdanie ? Na pewno tak.. ale... ?o?nierze, rozwi?cie tego njusa i przeczytajcie czym jest Ostatni oddech weterana.