EA&Battlefield.pl Vietnam Cup - zagraj !

W dniu wczorajszym ruszy?y zapisy do Turnieju organizowanego przez portal Battlefield.pl oraz firm? Electronic Arts. Turniej b?dzie rozgrywany na platformie Vietnam, który jest dodatkiem do gry Bad Company 2. W rozgrywkach mog? wzi?? udzia? zespo?y z?o?one z 10 graczy w tym 8 podstawowych + 2 rezerwowych. Rozgrywki odbywa? si? b?d? w trybie pucharowym. Organizatorzy zapewniaj? naprawd? fajne nagrody. Wi?cej o turnieju na stronie organizatora. Z niek?aman? przyjemno?ci? informuj?, ?e i G4G.pl do?o?y swoje pi?? groszy w postaci serwerów turniejowych.

Nie s?dzicie ?e w takim turnieju nie mo?e zabrakn?? tak?e nas ? Stwórzmy dru?yn? ! A mo?e i dwie dru?yny ? We?my udzia? w tych rozgrywkach. !! Poni?ej znajduje si? formularz zg?oszeniowy. Zg?asza? mo?e si? prawie ka?dy. Spo?ród zg?oszonych wytypujemy kapitanów i cz?onków dru?yn. Warunkiem uczestnictwa b?dzie godna postawa jako gracza na naszych serwerach BC2 i Vietnam oraz brak permbana na naszych serwerach. Nasze zapisy potrwaj? do 14 lutego do godziny 20.