Eventy

Zdefiniowane domyślnie eventy dostępne są w package'u pl.jguardian.common w klasie GameServerEventsDef. Dostępne są:
EVENT_NAME_PUNKBUSTER_MESSAGE - String
EVENT_NAME_CHAT - IChat
EVENT_NAME_PLAYER_JOINING - PlayerJoiningEvent
EVENT_NAME_PLAYER_JOIN - PlayerJoinedEvent
EVENT_NAME_PLAYER_LEAVE - PlayerLeftEvent
EVENT_NAME_PLAYER_CHANGE_SQUAD - SquadChangeEvent
EVENT_NAME_PLAYER_CHANGE_TEAM - TeamChangeEvent
EVENT_NAME_PLAYER_CHANGE_NAME
EVENT_NAME_PLAYER_KILL - Kill
EVENT_NAME_PLAYER_SPAWNED - IPlayer
EVENT_NAME_MAP_LOADING - null
EVENT_NAME_MAP_LOADED - null
EVENT_NAME_ROUND_START - null
EVENT_NAME_ROUND_END - null
EVENT_NAME_SCORES
EVENT_NAME_TEAM_SCORES
EVENT_NAME_SERVERINFO_UPDATED - ServerInfoUpdatedEvent
EVENT_NAME_PLUGINSETTINGS_UPDATED - null
EVENT_NAME_PLAYERLIST_UPDATED - PlayerListUpdatedEvent

Występują także specyficzne dla PB eventy przenoszone przez PunkBusterEvent, eventy zdefiniowane są w interface IPunkBuster. Są to:

IPunkBuster.EVENT_NAME_PB_SCREENSHOT_REQESTED
IPunkBuster.EVENT_NAME_PB_SCREENSHOT_IGNORED
IPunkBuster.EVENT_NAME_PB_SCREENSHOT_RECEIVED
IPunkBuster.EVENT_NAME_PB_RESTARTED
IPunkBuster.EVENT_NAME_PB_ENABLED
IPunkBuster.EVENT_NAME_PB_DISABLED
IPunkBuster.EVENT_NAME_NEW_CONNECTION
IPunkBuster.EVENT_NAME_GUID_COMPUTED
IPunkBuster.EVENT_NAME_LOST_CONNECTION
IPunkBuster.EVENT_NAME_UPDATE_DATA