Regulamin rejestracji

Właśnie rejestrujesz się na Forum społeczności graczy G4G czyli Gracze dla Graczy.

Forum działa w zasobach firmy INEA .

G4G.pl jest oficjalną stroną serwerów gier firmy INEA.

Poniżej wyciąg z pełnego Regulaminu Forum

Na forum nie wolno:
- reklamować innych stron www i for.
- nie wolno spamować
- nie wolno bluzgać, wyzywać, i oczerniać innych użytkowników Forum
- nie można zamieszczać materiałów które godzą w dobre imię firmy która udostępnia nam te zasoby a mianowicie firmy  INEA.
- forum nie umożliwia wykasowania przez Ciebie twojego konta - zastanów się zanim się zarejestrujesz i powypisujesz tutaj głupoty, nie będziemy kasować twojego konta i Twoich postów
- zastrzegamy sobie prawo do cytowania Twoich wypowiedzi na serwerach gier. Zastanów się.. sam sobie wystawiasz recenzję. Wypowiedzi tych nie będziemy kasować !!! I traktujemy je jako dowód w podstawie wystawienia bana.
- jeśli masz mniej niż 16 lat ... a rejestrujesz się na tym forum.. oszukujesz. Mamy prawo poinformować o tym twoich opiekunów, a twoje konto zbanować bez ostrzeżenia
- na forum możesz natrafić na treści które mogą urazić Twoje uczucia religijne czy też poczucie estetyki. INEA S.A. i G4G nie biorą za te treści odpowiedzialności.
- nie będziemy usuwać Twojego konta na forum na Twoje życzenie
- nie będziemy kasować Twoich postów na Twoje życzenie.. Zastanów się 10x zanim zaczniesz pisać coś co obrazi innych.
- zastrzegamy sobie prawo do zachowania swobodnego języka wypowiedzi ze strony administracji.

Forum jest wolne, treści które nie naruszają powyższych zasad nie są moderowane ani nie są kasowane. Wypowiedzi użytkowników reprezentują tylko ich opinie. INEA i G4G nie biorą za te wypowiedzi odpowiedzialności.

Baw się dobrze i pisz... no i zapraszam do współtworzenia naszej społeczności.

Rejestrując się zgadzasz się na powyższe ustalenia. Nie musisz za wszelką cenę pisać na tym forum !

Pełny regulamin Forum

Pełny Regulamin Forum G4G.PL

§ 1.
WSTĘP
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Forum dyskusyjnego G4G.PL dalej – „Forum G4G.PL” lub „Forum”, udostępnionego na stronie http://.g4g.pl.
2. Forum G4G.PL umożliwia Użytkownikom poznawanie wypowiedzi Użytkowników zarejestrowanych a Użytkownikom zarejestrowanym zamieszczenie opinii na temat gier a także poznawanie i komentowanie wypowiedzi innych Użytkowników zarejestrowanych.
3. Forum G4G.PL jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez spółką INEA Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60 – 717), ul. Kolejowa 19/21, (adres do korespondencji: ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000056936, REGON 630239680, NIP 779-10-02-618, kapitał zakładowy – 4.533.000 zł, w całości wpłacony – dalej „INEA”, i jest usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) – dalej u.o.d.o.
4. W związku z prowadzeniem Forum G4G.PL INEA nie gromadzi danych osobowych Użytkowników zarejestrowanych i nie jest administratorem w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych  (Dz.U.2002.101.926 ze zm.) – dalej u.ś.u.d.e.

§ 2.
DEFINICJE
1. G4G – portal gamingowy (Gamers for Gamers - Gracze dla Graczy), którego właścicielem jest INEA
2. Administrator – podmiot posiadający pełne prawa do zarządzania zasobami oprogramowania Forum.
3. Moderator – użytkownik z prawami do moderacji wypowiedzi innych Użytkowników.
4. Użytkownik - każda osoba fizyczna odwiedzająca stronę http://g4g.pl.
5. Użytkownik zarejestrowany - osoba spełniająca warunki Regulaminu, która założyła Konto, wypełniając formularz rejestracyjny na stronie http://.g4g.plnazwę Użytkownika.
6. Regulamin Forum G4G.PL  - niniejszy Regulamin.
7. Wpis/Post – wypowiedź Użytkownika.
8. Wątek – ciąg wypowiedzi na określony temat, zaproponowany przez Użytkownika zarejestrowanego.
9. Konto – wpis w bazie danych, powstały po zarejestrowaniu się Użytkownika, zgodnie z zasadami określonymi w § 3 ust. 5 i 6 Regulaminu Forum G4G.PL. .§ 3.
WARUNKI TECHNICZNE PROWADZENIA ORAZ  KORZYSTANIA Z FORUM G4G.PL
1. Do korzystania z Forum  przez Użytkowników lub Użytkowników zarejestrowanych, niezbędne jest posiadanie urządzenia wraz z oprogramowaniem, umożliwiającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądanie jego zasobów. Użytkownicy zarejestrowani powinni również posiadać dowolną aktywną skrzynkę e-mail.
2. Użytkownicy zarejestrowani uprawnieni są do zakładania Wątków, zamieszczania Wpisów/Postów jak i komentowania na Forum  Wpisów/Postów innych Użytkowników zarejestrowanych.
3. Rejestracja Użytkowników jest bezpłatna i dobrowolna, aczkolwiek konieczna w przypadku chęci aktywnego uczestniczenia w Forum i tworzenia społeczności graczy.
4. W momencie rejestracji Użytkownik automatycznie akceptuje niniejszy Regulamin.
5. W celu dokonania rejestracji niezbędne jest podanie nazwy Użytkownika, hasła i adresu email. Nazwę użytkownika może stanowić dowolnie wybrany przez niego pseudonim. Podczas rejestracji użytkownik może też wybrać Avatar lub podać numer komunikatora Gadu Gadu bądź identyfikator Tlen.
6. Nazwa Użytkownika stanowi jego identyfikator (login), który wraz z hasłem utworzonym przez Użytkownika umożliwiają Użytkownikowi zalogowanie się.  
7. Login i hasło do konta to informacje poufne, których udostępnianie komukolwiek przez Użytkownika zarejestrowanego jest zakazane. Wybór przez Użytkownika hasła wyjątkowo prostego do odgadnięcia może być traktowane przez INEA jako udostępnienie go publicznie.
8. Rejestracja następuje w momencie potwierdzenia prawidłowego działania podanego przez Użytkownika adresu elektronicznego (e-mail).
9. W przypadku korzystania z Forum  przez Użytkownika w trybie do przeglądania, wszelkie informacje zapisywane na komputerze Użytkownika mają postać plików ‘cookie’, które służą wyłącznie celom statystycznym i nie umożliwia ją identyfikacji Użytkownika.
10. W przypadku aktywnego korzystania z Forum przez Użytkownika zarejestrowanego, na jego komputerze zapisywane są pliki ‘cookie’, których celem jest identyfikacja Użytkownika zalogowanego, na co wyraża on nieodwołalną zgodę. Po wylogowaniu się z Forum , pliki te będą usuwane z komputera Użytkownika po określonym przez Użytkownika czasie (domyślnie jest to 180 minut).  

§ 4.
ZASADY KORZYSTANIA Z FORUM G4G, FORMA I TREŚĆ WYPOWIEDZI
1. Użytkownikiem zarejestrowanym Serwisu może być każda osoba fizyczna, chyba że przepisy szczególne przewidują określone kryterium wiekowe. Osoba niespełniająca kryteriów wiekowych może korzystać z Serwisu wyłącznie za zgodą opiekunów, lub samodzielnie jeżeli zezwalają na to przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Na etapie korzystania z Forum wyłącznie w trybie do przeglądania, Użytkownik pozostaje anonimowy i nie obowiązują go zasady określone w § 4 ust. 1 Regulaminu.
3. Forum nie umożliwia samodzielnego wykasowania konta Użytkownika. Administrator Forum nie będzie kasować kont oraz Wpisów/Postów dokonanych przez Użytkowników zarejestrowanych na ich wniosek lub na wniosek pozostałych Użytkowników. Usunięcie konta Użytkownika zarejestrowanego może polegać na  przyporządkowaniu  konta Użytkownika do treści jakie te Użytkownik pozostawił na Forum.
4. Treści jakie Użytkownik zarejestrowany pozostawia na Forum zostaną zarchiwizowane a numer IP takiego Użytkownika oraz adres zostaną zachowane w logach serwera G4G/INEA..
5. Użytkownik zarejestrowany może dowolnie udostępnić swój adres email oraz inne dane takie jak identyfikator  Tlen, numer GUID, STEAMID czy też numer Gadu Gadu,  za pośrednictwem panelu ustawień swojego profilu, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 Regulaminu. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, jednak może być konieczne do tego, by wziąć udział w konkursie/ evencie organizowanym przez Administratora Forum czy też innych Użytkowników Forum.
6. Administracja nie ma dostępu do prywatnych wiadomości przesyłanych przez Użytkowników Forum.
7. Administrator G4G.PL nie zmienia adresów email Użytkowników Forum, za wyjątkiem  zmiany nazwy wyświetlanej, na wniosek Użytkownika Forum. Mail z prośbą zmiany nazwy wyświetlanej należy nadsyłać na adres mailowy: g4g@inea.com.pl
8. Administrator G4G.PL może wyzerować hasło do konta Użytkownika Forum i wygenerować nowe na wniosek tego Użytkownika. W tym calu należy wysłać wiadomość na adres g4g@inea.com.pl z adresu mailowego na którym zarejestrował się dany Użytkownik.
9. Forum G4G.PL oraz INEA nie akceptują praktyki kopiowania treści z innych serwisów WWW oraz praktyk naruszania praw autorskich przez publikację materiałów bez zgody autorów. Takie praktyki będą bezwzględnie piętnowane, a wobec osób naruszających własności intelektualne w tym zakresie mogą być wyciągane konsekwencje prawne.
10. Materiały zawarte w dziale Poradniki objęte są prawem autorskim. Wpisy tam pozostawione nie mogą być kopiowane bez zgody autorów.
11. Obowiązuje bezwzględny zakaz wykorzystywania logo G4G.PL  bez zgody jego właściciela.  Bardziej szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać pod tym adresem email: g4g@inea.com.pl. Przypadki używania logo G4G.PL bez zgody jego właściciela  będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich.
12. Zabronione jest zamieszczanie na Forum lub przekazywanie za jego pomocą jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, oraz naruszających prawa innych Użytkowników. Zakazane jest zwłaszcza zamieszczanie za pośrednictwem Forum jakichkolwiek wulgaryzmów, treści o charakterze pornograficznym, propagujących nienawiść, przemoc, dyskryminację, naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób oraz normy moralne.
13. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Forum G4G wyłącznie w celach prywatnych i osobistych. Zabronione jest wykorzystywania Forum w celach komercyjnych lub mogących naruszyć prawa autorskie INEA lub jakichkolwiek osób trzecich, w tym, w szczególności, prawa producentów gier komputerowych.
14. Użytkownik zarejestrowany, może korzystać ze swego Konta wyłącznie osobiście. Zabronione jest zbywanie lub udostępnianie Konta innym osobom bez wyraźnej zgody Administratora lub INEA.  
15. Zabronione jest korzystanie z Forum w sposób powodujący ponadprzeciętne obciążenie serwerów i/lub łącz INEA. W razie złamania niniejszego przepisu INEA może wykorzystać informacje na temat Użytkownika zarejestrowanego, niezbędne do ustalenia jego odpowiedzialności.
16. Administracja zastrzega sobie prawo do swobodnej formy wypowiedzi wypowiedzi.

§5.  
POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Administrator nie udostępnia adresu IP Użytkownika/Użytkownika zarejestrowanego innym Użytkownikom Forum.
2. Dane zebrane przez oprogramowanie Forum (logi, baza danych) oraz treści pozostawione przez Użytkownika zarejestrowanego nie są udostępniane innym Użytkownikom zarejestrowanym za wyjątkiem organów upoważnionych takich jak Prokuratura lub Policja. Dostęp do ww. danych mają wyłącznie uprawnieni pracownicy INEA oraz Administrator Forum. .
3. Dane zebrane w przypadku organizacji przez G4G.PL konkursów, dowolnie podane przez Użytkowników Forum (takie jak numery identyfikacyjne w grach, GUID, STEAMID itp.) mogą być upubliczniane na stronach G4G.PL. Użytkownik biorąc udział w konkursie automatycznie zgadza się na upublicznienie tych danych.
4. W razie wyrażenia przy rejestracji zgody na otrzymywanie broszury newsletter, Użytkownik zarejestrowany wyraża tym samym zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu przepisów u.ś.u.d.e, w zakresie objętym broszurą newsletter.

§ 6.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. INEA nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialność za treść Wpisów/Postów ani Prywatnych Wiadomości Użytkowników zarejestrowanych ani też za treść jakichkolwiek innych informacji/materiałów umieszczanych na Forum przez Użytkowników zarejestrowanych (inf. multimedialne, screeny, grafiki etc.) ani za treść, do których odsyłają za pomocą linków Użytkownicy zarejestrowani.
2. INEA nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści przesyłane przez Użytkowników zarejestrowanych za pomocą prywatnych wiadomości Forum.
1. Użytkownicy zarejestrowani korzystają z Forum na własne ryzyko i ponoszą osobistą odpowiedzialność za treści przekazywane lub zamieszczane na Forum G4G.PL. Użytkownik zarejestrowany umieszczając na Forum własne treści oświadcza, że przysługują mu niezbędne prawa i zgody do takiego nimi dysponowania, w tym do podania danych osobowych osób trzecich. W przypadku gdyby strona trzecia wystąpiła z roszczeniami w stosunku do G4G.PL lub INEA z tytułu umieszczenia przez Użytkownika treści naruszających jej prawa, Użytkownik zobowiązuje się samodzielnie zaspokoić uzasadnione roszczenia takiego podmiotu.
3. INEA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek korzystania przez Użytkowników z Forum  (dotyczy to zwłaszcza korzystania z Forum przez Użytkowników poniżej określonego w Regulaminie kryterium wiekowego a także ryzyka stania się ofiarą przestępstw popełnianych za pomocą Internetu).
4. INEA zastrzega sobie prawo całkowitego zaprzestania świadczenia usług w zakresie Forum i tymczasowego uniemożliwienia dostępu do strony www.g4g.pl z powodów technicznych lub organizacyjnych.

§ 7.
ZAKAZ NARUSZANIA PRAW AUTORSKICH
2. Wszelkie umieszczanie na Forum przez Użytkowników zarejestrowanych treści zawierających nazwy własne, zastrzeżone znaki towarowe i handlowe należące do podmiotów trzecich następuje wyłącznie w celach identyfikacyjnych i informacyjnych, na własną odpowiedzialność tych Użytkowników.  
3. W przypadku, gdy Użytkownik pragnie wykorzystać jakiekolwiek treści udostępniane na Forum  może kontaktować się z G4G.PL za pośrednictwem adresu email: g4g@inea.com.pl

§ 8.
SANKCJE I UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELA SERWISU
1. W przypadku naruszenia zasad korzystania z Forum zawartych w niniejszym Regulaminie, naruszenia prawa bądź zachowania uznanego przez Administratora bądź Moderatora naruszające zasady korzystania z Regulaminu, INEA uprawniona do podjęcia i realizacji działań mających na celu wyeliminowanie takich zachowań, a w szczególności:
a. wysłania Użytkownikowi na podany przez niego adres e-mail ostrzeżenia,
b. zablokowania Użytkownikowi dostępu do Forum na czas oznaczony.
c. Zablokowanie Użytkownikowi dostępu do Forum na czas stały
2. INEA ma prawo usuwania Wpisów/Postów oraz Kont Użytkowników zarejestrowanych bez konieczności uzasadniania swojej decyzji w tym zakresie.
3.

§ 9.
REKLAMACJE
1. Jakiekolwiek zastrzeżenia związane z funkcjonowaniem Forum należy kierować pod adres g4g@inea.com.pl. Odpowiedź na zastrzeżenia zostanie wysyłana na adres e-mailowy Użytkownika zarejestrowanego.
2. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni. G4G.PL/INEA zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
§ 10.
ZMIANY REGULAMINU
1. G4G.PL oraz INEA zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
2. Użytkownicy zostają poinformowani o każdej zmianie w Regulaminie, poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany Regulaminu.  
3. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie G4G.PL.
4. Korzystanie z Forum po wejściu w życie zmian Regulaminu, oznacza jednocześnie akceptację tych zmian.Użytkownik zarejestrowany ma prawo odmowy akceptacji zmian poprzez wstrzymanie się od korzystania z Forum.  
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30 września 2010 roku.

§ 11.
PRZEPISY KOŃCOWE
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem  zastosowanie znajdują mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.