G4G vs MH Rewanż - wyniki

Kolejny mecz u?ytkowników G4G.pl przeciwko Modern Hussary za nami. W trybie HC naszym graczom nie posz?o tak dobrze jak ostatnio, ale przecie? liczy si? zabawa, a nie wynik, a zabawa by?a przednia. Po szczegó?y zapraszam do rozwini?cia.

Pierwsza walka odby?a si? na mapie Laguna Presa. Pocz?tkowa runda nie posz?a cudownie i przegrali?my do 66. W drugiej jednak uda?o nam si? przej?? inicjatyw? i ostatnie minuty sprawi?y, ?e przegrali?my do 24.

Kolejna potyczka odby?a si? na mapie Oaza. Tutaj pierwsz? rund? uda?o si? stawia? opór i przegrali?my do 63. Niestety kolejna runda nie by?a tak dobra i przegrana by?a ju? do 99.

Ostatni? map? by?a Pustynia Atacama. W poprzednim starciu MH nie mia?o sobie równych na tej mapie i niestety tak samo by?o i tym razem. Cho? trzeba zauwa?y?, ?e t? map? grali?my w os?abieniu z 11 osobami. Mimo przegranej tym razem helikopter przeciwnika nie rz?dzi? w powietrzu i nie móg? si? pochwali? dominacj? w powietrzu. Przegrana odpowiednio do 110 i 136

Dzi?kuje wszystkim którzy wzi?li udzia? i nie zawiedli. Uk?ony naszemu przeciwnikowi, który ponownie chcia? si? pobawi? z randomami. Osobom bior?cym udzia? pierwszy raz mam nadzieje, ?e klimat i wspó?praca si? podoba?a i b?d? ch?tni na inne takie eventy. Dla zainteresowanych prawdopodobnie za jaki? czas pojawi si? filmik z meczu dzi?ki Kupynowi, który wszystko nagrywa?.
Jeszcze raz dzi?kuje ja i G4G i do nast?pnego :)

Turnieje: