Jak założyć hasło na serwer w AAPG

Otóż właśnie. Pojawia się pytanie. Jak założyć hasło na serwer, by zagrać na nim klanówkę. Pytanie wcale nie jest banalne bowiem, twórcy AAPG, nie zaimplementowali w domyślnych plikach konfiguracyjnych zmiennej odpowiedzialnej za zamknięcie serwera. Zatem sami musimy dopisać stosowną linijkę do naszej konfiguracji.
Dlatego robimy tak:

  • - zaloguj się na konto gry za pomocą FTPa
  • - przejdź do podkatalogu gdzie masz działający plik AAGame.ini (na G4G będzie to zazwyczaj plik AAGAME/CONFIG/G4G/AAGAME.INI a jeśli nie będzie katalogu G4G to AAGAME/CONFIG/AAGAME.INI
  • - znajdź sekcję [Engine.AccessControl]
  • - na końcu tej sekcji dopisz komendę GamePassword=twoje_hasło_na_serwer

Uwaga: twoje_hasło_na_serwer MUSI być bez polskich znaków i znaków specjalnych. Generalnie ustawcie tam tylko litery i cyfry.