jGuardian - changelog

21.01.2013

Update do wersji 1.18

Dodano
- obsługa serwerów MOHW
Naprawiono
- poprawiono edycję hasła rcon
- poprawiono instalator
- naprawiono pobieranie mapek z serwera

19.10.2012

Update do wersji 1.16

Naprawiono
- edycja danych serwera (ip, rcon, port) nie zmieniała gniazd dla apletów javy
- dekodowanie haseł rcona w panelu

13.06.2012

Update do wersji 1.14

Naprawiono
- instalator (problemy z prawami plików)
Dodano
- obsługa mappacka X2 (Close Quarters)
- obsługa Welcome Message

05.07.2012

Update do wersji 1.13

Naprawiono
- fatalna obsługa CountryFilter w panelu (właściwie jej brak)
- fatalna obsługa WeaponLimitera w panelu (właściwie jego brak)
- dodano jakieś mniejsze frazy w plikach językowych
Zmiany
- Instalator panelu przepisany na nowo - styl "step by step" - koniec błędów z prawami do zapisów plików i katalogów (mam nadzieję).

23.03.2012

Update do wersji 1.01

Naprawiono:
- naprawiono ustawianie praw w panelu dla grup

Dodano:
- dodana metoda w pliku baza.class.php
- grupowanie pozycji w menu
- zmiana schematu tabeli panel_menu

Zmiany:
- ustawiony domyślny język: "en" w pliku config.cfg
- zmiany w arkuszu stylów g4g.css


16.03.2012
Premiera programu jGuardian oraz panelu (ver 1.0)