Kartonowo oficjalnie

Ta chwila w ko?cu musia?a nadej?? z dniem 18.XI.2011 ?wiat ujrza? oficjaln? wersj? Minecraft. Koniec z bet? to dla naszego serwera kolejny rozdzia? za nami. G?ówn? zmian?, która zabola?a cz??? u?yszkodników, to brak mo?liwo?ci grania bez kupionej oficjalnej wersji. Jednak ta zmiana sta?ych graczy ma?o interesuj?, bo maj? oni zakupion? ju? dawno kopie gry dla siebie. Poni?ej wi?c zmiany w wersji 1.0 oraz plany wzgl?dem serwera na ten rok. A gratis filmik pokazuj?cy zmiany od czasu pierwszej wersji gry.

Lista zmian wraz z premier? gry jest do?? du?a. Poni?ej, wi?c znajduj? si? te najwa?niejsze dla gracza

Zmiany i poprawki:

 • Nowe achievementy.
 • Glowstone to teraz ska?a nie szk?o.
 • Ustawiono limit do?wiadczenia jakie z nas leci po ?mierci.
 • Kradzie? Endermanów zosta?a ograniczona
 • Klawisz F5 zmienia kamer?. Mo?liwe 3 rodzaje widoku(z pierwszej osoby, zza pleców, widok na przód naszej postaci).
 • Per?y Endermana rzucone na ziemie teleportuj? gracza w miejsce upadku. Zabiera to jednak 2,5 serca ?ycia.
 • Losowa zawarto?? skrzynek w Twierdzach.
 • Bronie zadaj? mniej obra?e?, przyk?adowo diamentowy miecz zadaje 3,5 serca, zamiast 5. Wszystko po to, aby wraz ze skillami na obra?enia nie by? za silnym.
 • Wi?kszo?? mobów ma zmieniona ilo?? zdrowia. Zombie ma np. 10 serc i 1 armor
 • Szybsze wydobywanie bloków, Redstone Ore (pr?dko?? jak wszystkich innych z?ó?), Obsydian (z 15 do 10 sekund) oraz innych w mniejszym stopniu.

Nowe bajery:

 • W Netherze:
 1. Nether Bricks.
 2. Nether Fence.
 3. Nether Stairs.
 4. Nether Fortresses.
 • "The End" czyli ?wiat zako?czenia gry
 • Portal do ?wiata End zabiera gracza do niego ze zwyk?ego, aby wróci? trzeba pokona? smoka(Enderdragon) i wskoczy? do portalu
 • Endgame/Credit screen czyli napisy, po których mo?na normalnie kontynuowa? gr?
 • Nowo?ci:

  • Ghast Tear
  • Blaze Rod
  • Nether Wart
  • Gold Nugget
  • Glass Bottle
  • Spider Eye
  • Fermented Spider Eye
  • Blaze Powder
  • Magma Cream
  • Glistering Melon
  • Eye of Ender
  • 9 nowych Music Discs.
  • Nowe i poprawione biomy: zimowa, bagno, grzybowa(?)
  • Nowe d?wi?ki oraz zmiany w istniej?cych
  • ?uki niszcz? si? po 385 strza?ach
  • 6 nowych mobów:
  1. Enderdragon (Boss Mob)
  2. Mooshroom Cows
  3. NPCs w Wioskach.
  4. Snow Golem mob. Mo?na go wycraftowa?, topi si? w ciep?ych biomach, roznosi ?nieg, pasywny, rzuca ?nie?kami
 • Dwa nowe agresywne moby w Netherze.
  1. Magma Cube
  2. Blaze
 • Zwierz?ta si? rozmna?aj?.
 • Nowy/ulepszony system zbrój.
 • Zmiany w mechanice gry:

  • Hardcore Mode - gdy umrzesz ?wiat gry jest kasowany
  • Naprawa rzeczy
  • Eliksiry
  • Stó? do ulepszania skilli

  Wszystkie zmiany na stronie minecraftwiki. Zmian jest wiele i o dziwo bugów widocznych brak. Na ko?czenie zmian historia samej gry.

  ">http://www.youtube.com/watch?v=pvMzmaDnO2s]

  Na koniec co? dla bywalców serwera, czyli plany na przysz?o?? wraz z planowanym terminem oddania(brak terminu oznacza, ?e mo?e si? to sta? w ka?dej chwili):

  • Ponowne uruchomienie metra, na miko?aja
  • Uruchomienie Krainy ?redniowiecza, ?eby?cie mogli te swoje okropne zamki budowa?. Do ko?ca roku
  • Powrót komendy /home i mo?e jaki? warpów.
  • Zlikwidowanie op?at za za?o?enie sklepu, porz?dki w ekonomii.
  • Mo?liwe porz?dki z mobami, które mo?e znikn? z miasta i ogólnie z KartonWorld na rzecz oddzielnego ?wiata tylko dla nich
  • Generacja na nowo Netheru i Strefy Ska?onej
  • Uruchomienie kasyna
  • Otworzenie kolejnych dzia?ek w mie?cie, prawdopodobnie okolice aren PVP. Do ko?ca roku
  • Uruchomienie aren PVP, do ?wi?t
  • Jaki? nowy do?? regularny event prócz aktualnego Boba Budowniczego.

  Nie s? to wszystkie zmiany, które b?d? do ko?ca roku, ale te s? w planach. Wszelkie zmiany wa?ne dla gracza b?d? pojawia?y si? na forum oraz w ratuszu na tablicy informacyjnej.
  Do zobaczenia w grze :)