Kolejne Call of Duty będzie next-genem!

Uwa?acie, ?e Battlefield w tym roku zada decyduj?cy cios serii Call of Duty, która utraci rzesze fanów? Warto wiedzie?, ?e konkurencja nie ?pi. Treyarch zamie?ci? na swojej stronie og?oszenie o prac?, w którym mo?na wyczyta?, ?e poszukiwana jest osoba do... opracowania zabawy na next-genowym sprz?cie. I chodzi tu nie tylko o nowy silnik, ale tak?e o stworzenie ?wie?ej zawarto?ci. Czy?by szykowa?a si? zaciek?a batalia?

Co prawda wci?? nie wiadomo, o jak? konsol? chodzi, ale idealny kandydat powinien mie? spore do?wiadczenie w pracy na X360 i PS3. ??cz?c to z wczorajsz? informacj? od Microsoftu, wed?ug której Alan Wake 2 powstaje ju? na nast?pc? X360, mo?liwe ?e chodzi o w?a?nie "powa?niejszy" sprz?t. Niektórzy jednak zgaduj?, ?e nowe Call of Duty pojawi si? na WiiU.