Mecz G4G vs MH Wyniki


W czasie kiedy Battlefield 3 ma problemy z PunkBusterem spo?eczno?? graczy G4G.pl w Battlefield Bad Company 2 rozegra?a mecz przeciwko Modern Hussary. Mo?e nie jest to ju? ta sama mocna ekipa co kiedy?, ale dali?my rad? i walka by?a zaci?ta i wyrównana. Bez ?adnych treningów, spora cz??? nawet pierwszy raz si? us?ysza?a i gra?a ze sob? i pomimo tych przeciwno?ci z 6 rund uda?o nam si? wygra? 2. Wynik jednak nie odzwierciedla wyrównanej i zaci?tej walki o ka?d? flag?.
Dzi?kujemy dla Modern Hussary za ten mecz i oczywi?cie osobom które gra?y pod szyldem G4G. Dok?adna rozpiska i screeny w rozwini?ciu.

Pierwsz? map? jak? rozegrali?my by?a Pustynia Atakama czyli wszystko co daj? BF BC2 na polu walki. Niestety nie uda?o si? nic wygra?, ale wszystko przez doskona?ego pilota i strzelca w MH ;) Przegrana do 39 w rewan?u do 46.

[img_assist|nid=7712|title=|desc=|link=node|align=left|width=192|height=108] [img_assist|nid=7713|title=|desc=|link=node|align=right|width=192|height=108]

Nast?pnie zmierzyli?my si? na mapie Kana? Panamski. G4G uda?o si? urwa? jedn? rund? przewag? 7 ticketów, lecz nast?pna przegrali?my do 17

[img_assist|nid=7714|title=|desc=|link=node|align=left|width=192|height=108] [img_assist|nid=7715|title=|desc=|link=node|align=right|width=192|height=108]

Ostatnia walka odby?a si? na mapie Port Arica, czyli czysta walka piechoty i tutaj G4G radzi?o sobie najlepiej. Jedn? rund? uda?o si? wygra? 29 ticketami kolejna by?a mniej szcz??liwa i przegrali?my do 28.

[img_assist|nid=7716|title=|desc=|link=node|align=left|width=192|height=108] [img_assist|nid=7717|title=|desc=|link=node|align=right|width=192|height=108]

Dzi?ki wszystkim jeszcze raz za udzia? i mo?e do nast?pnego :)