Mecz G4G.pl vs BFzone.pl w BC2 Vietnam !

UPDATE: Zapisy zosta?y zamkni?te. W meczu wezm? udzia? wszyscy zapisani. Do ka?dego zapisanego zosta? wys?any mail ze szczegó?ami rozgrywki. Przeczytajcie go dok?adnie aby potem nie by?o niepotrzebnego zamieszania. Pami?tajcie ze ekipa G4G zbiera si? na mumble o godzinie 19.45 !
Ry? musi by? nasz ! Pod takim has?em zapraszamy do kolejnego meczu z przedstawicielami serwisu Bfzone.pl. Tym razem zmaga? si? b?dziemy w dodatku do BC2 o nazwie Vietnam. Mecz odb?dzie si? 13 stycznia o godzinie 20.00. Rozegramy w sumie 3 mapki. Najpierw b?d? to Operation Hastings oraz Vantage Point. A nast?pnie o 21.00 rozegramy trzeci? mapk? Hill 137. Zatem starujemy z zapisami ch?tnych do gry. Nie ukrywam ?e pierwsze?stwo do gry b?d? mia?y osoby które zadeklarowa?y si? w tym w?tku na forum.
Dodatkowe zasady:
0) Osoby zapisane musz? mie? uzupe?niony profil na G4G o nick z gry BC2
1) Gramy na serwerze G4G.pl BEZ rankingu,
2) Serwer zahas?owany - has?o i nazw? serwera dostaniecie na Mumble,
3) Reprezentacja G4G.pl gra z tagiem: G4G.pl,
4) Po wej?ciu na serwer gracze G4G.pl wchodz? do teamu atakuj?cego,
5) Do komunikacji u?ywamy naszego Mumble - pokój "Mecz z BFzone", has?o: mecz).
6) Pierwsza mapka to Operation Hastings

Zapisy trwaj? do ?rody do godziny 20.00.

Turnieje: