Nie będzie Battlefielda 1943 na PC

Pami?tacie szumne zapowiedzi oraz ulotki do??czone do premierowych opakowa? z gr? Battlefield: Bad Company 2, w których byli?my informowani o zbli?aj?cej si? premierze Battlefield 1943 na PC? Je?li tak to mo?ecie o tym ju? zapomnie?, gdy? dzi? Electronic Arts poinformowa?o oficjalnie, i? mimo sporych zysków ze sprzeda?y konsolowego Battlefielda 1943, rezygnuje z wydania tej?e gry na PC. Przykre? Z pewno?ci?, lecz to nie wszystko.

Na dodatek powiadomiono nas równie? o tym, ?e pecetowi gracze nie otrzymaj? dodatku Onslaught do Bad Company 2 na PC, umo?liwiaj?cego kooperacj? maksymalnie czterech graczy. Pocieszeniem mo?e by? fakt, i? DICE ów dwa fakty t?umaczy zintensyfikowanymi pracami nad Battlefield 3. No có?, ju? wkrótce zobaczymy pierwsze efekty tej pracy i wtedy przekonamy si? czy by?o warto wylewa? ?zy nad Battlefield 1943 i dodatkiem Onslaught.