Niestandardowe porty uruchomienia serwera AAPG - serwer nie działa?

AAPG jest produktem w fazie BETA (która trwa kilka lat). Skoro to BETA to nie jest produkt skończony, i nie jest doskonały. Jedną z ogromnych słabości tej gry jest kulawa obsługa portów innych, niż standardowe.
Na portach innych niż standardowe, gra co prawda może się uruchomić, ale nie będzie można wejść na serwer, bez wykonania dodatkowych czynności.
Autorzy gry, zapomnieli że na jednym IP można uruchomić więcej niż jeden serwer gry.

Serwer uruchamia się zgodnie z linią komend (przykład)

server mapka /GLOBAL MaxPlayers={NumSlots} /AuthServerUserName=nickname   /AuthServerPassword=haslo /AuthServerIP={IP serwera} /STEAMSERVERIP={IP serwera} MULTIHOME={IP serwera} /NOPAUSE /NOHOMEDIR /CONFIGSUBDIR=g4g /SAP={Steam Auth} /SGSP={ServerPort} /SQP=SQPort /INST=1 -voipport=voiceport

Standardowe Porty mamy wtedy, kiedy:
SAP = Steam Auth = 7770
SGSP = Game Port = 7778
SQP = SQPort czyli Steam Query Port = 29000
voipport = 1234 - obsługa voice w grze

U nas w G4G.pl, konfig przechowywany jest w podkatalogu g4g, co zadeklarowaliśmy w linii komend.
/CONFIGSUBDIR=g4g

I właśnie w tym podkatalogu przechowywane są wszelkie pliki konfiguracyjne. Wspomnienie o tym podkatalogu jest istotne. Dwoma najważniejszymi plikami dla działania serwera są
AAGame.ini -> z parametrem NumPlayers
AAEngine.ini -> z parametrem Port i PeerPort

które u nas w G4G, znajdziecie właśnie w podkatalogu g4g.

I teraz uwaga. Kiedy uruchamiacie PIERWSZY raz serwer, zostaje utworzony podkatalog g4g oraz zostają wygenerowane automatycznie powyżej wspomniane pliki. W plikach tych powinny znaleźć się porty które znajdują się w linii komend. ALE TO TEORIA!!!

Praktycznie serwer ma w nosie to co znajduje się w linii komend, i inwazyjne nadpisuje ilość graczy w pliku AAGame.ini oraz numer portu gry w pliku AAEngine.ini swomi DOMYŚLNYMI parametrami.

PRZYKŁAD:
G4G podało Ci w panelu że masz takie dane:

ADRES SERWERA:62.21.98.190:7798 | Steam Auth (SAP): 7790
PB Web Tool : 62.21.98.190:29005
Domyślna mapka startowa:FLO_InnerHospital_EX
VOIP PORT: 1236
SQP: 29004

Czyli:
SAP = Steam Auth = 7790
SGSP = Game Port = 7798
SQP = SQPort = 29004
voipport = 1236

W pliku AAEngine.ini w sekcji [URL] znajdują się dwie linijki, istotne dla działania serwera

Port=
PeerPort=

Teoretycznie linijki te powinny wyglądać tak (dla naszej linii komend)
Port=7798
PeerPort=7799 (game port +1)

A znajdziecie

Port=7778
PeerPort=7779

Czyli parametry domyślne!
Aby można było wejść na serwer należy koniecznie wyedytować plik AAEngine.ini i wpisać tam poprawne parametry Port= i PeerPort=

Podobnie jest nadpisywany parametr NumPlayers w pliku AAGame.ini.
Tam zawsze, niezależnie od linii komend wpisywana jest liczba graczy wynosząca 24.

Konkluzja:Jeśli uruchamiasz serwer gry AAPG na portach innych niż standardowe, koniecznie edytuj plik AAEngine.ini i popraw tam komendy Port= i PeerPort=