Odrodzenie - event Bad Company 2 w G4G

Ci?gle gracie w Bad Company 2. I to gracie sporo. Nie mo?e zatem by? inaczej, G4G musi wróci? do cyklu eventów skillowych, w?a?nie dla Bad Company 2. Pierwszy konkurs z nowego cyklu nosi nazw? "Odrodzenie" i dedykowany b?dzie mi?o?nikom serwerów hardcore. Wspó?organizatorem zabawy jest firma Cooltshirt.pl. Zabaw? zaczynamy 29 lutego o godzinie 20, a ostatnie fragi zdobywamy 7 marca. Rozwi?cie newsa a dowiecie si? wi?cej o konkursie i atrakcyjnych nagrodach!.
Nazwa eventu: Odrodzenie Start: 29 lutego 2012 godz. 20.00 Stop: 7 marca 2012 godz. 20.00 Serwery BC2: Serwery HC - [3] oraz [10] Opis: Zdob?d? jak najwi?cej fragów broniami z odleg?o?ci mniejszej ni? 100 m. Odleg?o?? ta, jest wielko?ci? bardzo umown?. Przypominam ?e gra nie potrafi okre?li? dok?adnie odleg?o?ci ! To taka specyficzna niedoróbka DICE. Ale generalnie zasada jest prosta. Premiujemy tych, którzy b?d? zamiata? przeciwnika z jak najmniejszej odleg?o?ci. Spo?ród zliczanych graczy, wygenerowana zostanie lista TOP 20 czo?owych frago?apów. Wygrywa ten który b?dzie mia? najwi?ksz? ilo?? zdobytych fragów. Spo?ród pozosta?ych graczy wy?oni? 2 nagrody pocieszenia. Bronie zliczane w evencie: AEK971','AUG','G3','MG3','SVU Regulamin ogólny konkursu: koniecznie przeczytajcie Nagrody: I nagroda: podkadka QCK steelseries [img_assist|nid=5767|title=|desc=|link=node|align=left|width=85|height=100]II nagroda: koszulka BF3 Back to Karkand + kubek B2K - nagrody ufundowane przez firm? cooltshirt.pl
[img_assist|nid=8288|title=|desc=|link=url|url=http://egame.com.pl|align=left|width=120|height=70]Przypomn? ?e w?a?cicielem marki eGame.com.pl - ubieramy klany oraz cooltshirt.pl jest firma FP Kobra. Firma ta, specjalizuje si? w wykonawstwie nadruków na koszulkach (od jednej sztuki!) dla klanów i organizacji e-sportowych. Sam Kobra bywa na naszym Forum.

III nagroda - koszulka G4G (XL lub L)- wytypowana spo?ród pozosta?ych 18 graczy znajduj?cych si? na li?cie top 20.
Tabela wyników - automagicznie od?wie?ana co 15 minut.