Ostatni oddech weterana - wyniki.


Nieco pó?niej ni? zwykle podaj? wyniki ostatniego w rundzie letniej, eventu na serwerach Bad Company 2 nosz?cego znamienny tytu?: "Ostatni oddech weterana". Mam nadziej? ?e G4G zm?czy?o, w pozytywnym sensie tego s?owa, graczy Bad Company 2. Niekwestionowanym liderem naszego konkursu zosta? gracz mwnn. I on te? otrzymuje od nas podk?adk? QCK mass. Miejce drugie i trzecie zaj?li gracze R4IN3R oraz cream87. Do nich pow?druj? koszulki.
Sezon z Bad Company 2 mo?na uzna? za zako?czony. Chwil? odpoczniemy od konkursów, by ju? nied?ugo, ju? w tym miesi?cu, cieszy? si? bet? Battlefield 3. Szykujcie si? na 3 dekad? tego miesi?ca. ?egnam si? odwiecznym zawo?aniem: do zobaczenia w celowniku!