Patrick Bach wstydzi się za Bad Company 2

Wersja beta popularnej gry zawsze wzbudza spore poruszenie i gor?ce dyskusje na temat tego, co mo?e zosta? poprawione. Wall Street Journal przeprowadzi? ciekawy wywiad z producentem wykonawczym Battlefielda 3, Patrickiem Bachem, o procesie tworzenia gry, jej testowaniu i zapewnieniu odpowiedniej jako?ci. Po raz kolejny pad?y s?owa, ?e praca beta testera to nie jest – jak si? niektórym wydaje – „jedzenie pizzy, picie piwa i granie w gry”, ale przy okazji dowiedzieli?my si?, ?e Patrick… wstydzi si? za Bad Company 2!

[i]Czasami byli?my strasznie sfrustrowani, kiedy w ko?cu zdo?ali?my doprowadzi? co? do ?adu, ale po przetestowaniu okazywa?o si?, i? wcale nie jest to fajne[/i] – mówi Bach. [i]Teraz musimy mie? pewno??, ?e ludzie w tej firmie czuj? si? szcz??liwi w kwestii ko?czenia uko?czenia gry. Wielu, w tym ja, czuje, ?e je?li mieliby jeden tydzie? wi?cej ponad czas, którym dysponuj?, to mogliby osi?gn?? znacznie wi?cej. Ludzie maj? tendencj? do skupiania si? na tym co mogli by osi?gn??, ni? na tym co ju? osi?gn?li.[/i]

Pó?niej dodaje:
[i]Nie wiem dlaczego, ale zawsze mi wstyd za gry, w których produkcj? by?em zamieszany. Nie potrafi? si? nawet zmusi? do odpalenia Bad Company 2, naszej ostatniej gry, poniewa? czuj? wstyd. Wiem ?e to ?wietny produkt, ale wci?? tylko widz? rzeczy, które mogli?my zrobi? lepiej. [/i]

Ten, kto kiedykolwiek by? zaanga?owany w tworzenie du?ego projektu ten zapewne wie o czym mowa – twórcy maj? tendencj? do widzenia widzenia samych niedoróbek w swoich dzie?ach. Pozostaje trzyma? kciuki za to, ?eby Bach mia? jak najmniej powodów do wstydu przez Battlefielda 3!