CVARY - zmienne serwera BFBC2

Gameplay na serwerze można zmieniać poprzez CVARY
Poniżej lista dostępnych w grze CVARÓW dla gry Battlefield Bad Company 2

Nazwa cvara Wartosc Objaśnienie
RemoteAdminPassword wpiszcos hasło rcona
Punkbuster true czy na serwerze ma być włączony PB
vars.profanityFilter false Czy na serwerze ma być włączony cenzor bluzgów
thirdPersonVehicleCameras true Czy pojazdy można prowadzić z widoku znad pojazdu
vars.miniMapSpotting true Spotowane ludziki mogą być pokazane na minimapie. Wstawienie tego do cfg powoduje że w przeglądarce, serwer jest pokazany jako "
vars.3dSpotting true Czy ma działać spotowanie w terenie.
vars.crossHair true Ma się pojawiać krzyżyk celownika.
vars.miniMap true Czy ma być wyświetlana minimapa w lewym dolnym rogu.
vars.ranked true Ustawienie na false wyłącza ranking.
vars.punkBuster true Czy ma być włączony PB (inna metoda)
vars.teamBalance true Podobno ma balansować teamy. Zazwyczaj to nie działa tak jak powinno.
vars.friendlyFire false Ustawienie tej wartości podowuje że w przeglądarce serwer będzie ustawiony jako "modyfikowany".
BannerUrl
ServerDescription Serwer działa w zasobach G4G.pl
vars.gamePassword Zakładanie hasła na serwer. Automatycznie ranking przełącza się na off
vars.hardCore false Ustaw jeśli chcesz serwer rankingowy
vars.rankLimit 50 Wpisz cyfrę raningu. Powyżej tej wartości ludzie nie będą mogli wejść na serwer.
vars.killCam true Możesz wyłączyć killcama. Nie widzisz skąd sprzątnął Cię Twój przeciwnik.
vars.thirdPersonVehicleCameras false Widok pojazdu zza pleców. Włączenie -> serwer modyfikowany
levelVars.set all tickets 100 Więcej na stronie: opcji ustawieni zmiennej levelvars.set
vars.idleTimeout 120 Czas bezczynności po której gracz zostaje wykopany z serwa
vars.teamKill 5 Cyfra - po ilu TK serwer ma wykopać gracza. Licznik resetuje się co rundę.
GameModId BC2 Jeśli chcesz sobie ustawić mod Vietnam wpisz tutaj: VIETNAM. Powrót do BC2 -> wpisz BC2.

Tagi: