Modyfikacja domyślnych trybów gry serwera Counter Strike: Global Offensive

Modyfikacja domyślnych trybów gry serwera Counter Strike: Global Offensive

Jak wspomniałem wcześniej domyślne ustawienia trybów gry CSGO zapisane są w pliku gamemodes.txt. Pamiętajcie aby tego pliku nigdy nie zmieniać.
Zatem jak zmienić ustawienia trybu gry? Poprzez edycję pliki gamemodes_server.txt (domyślnie plik ten dostarczany jest przez valve i nosi on nazwę gamemodes_server.txt.example. Z nazwy usuwamy frazę ".example" i od tego momentu to co wpiszemy w plik gamemodes_server.txt nadpisze nam to co znajduje sie w gamemodes.txt.

Załóżmy że interesuje nas uruchomienie serwera w trybie Classic Competitive ale z większą ilością slotów (domyślnie 10) i inną niż przypisano do Classic Competitive, grupą mapek. Czyli chcemy sobie zrobić publiczny serwer z ustawieniami klanówkowymi. :)

Otwórzmy sobie zatem plik gamemodes_server.txt

Lokalizacja pliku:


[katalog gry]\csgo\gamemodes_server.txt

Widać w nim jakby dwie logiczne sekcje.

 • sekcja odpowiedzialna za konfigurację każdego trybu gry
 • sekcje definicji własnej grupy mapek

Przejdźmy do tej ostatniej sekcji czyli do "mapgroups"
Stworzono tam grupę mg_bomb_se w skład której wchodzą następujące popularne mapki.

 
"mapgroups"
  {
    mg_bomb_se"		// mapgroup definition
	{
	 "name"   "mg_bomb_se"
	 "maps"
		 {
	     "de_dust_se"		""
		 "de_dust2_se"		""
		 "de_nuke_se"		""
		 "de_train_se"		""
		 "de_inferno_se"	""
		 "de_aztec_se"		""
		 }
		}
	}

Dorzućmy do tego pliku własną definicję grupy mapek. Nazwijmy ją mg_bomb_moje. Nie zapomnijmy podczas edycji o sprawdzeniu czy zamykają się wszystkie nawiasy!!!.


"mapgroups"
{
    mg_bomb_moje"   // to jest definicja naszej grupy mapek
    {
       "name"   "mg_bomb_moje"
       "maps"
	    {
	    "de_mirage"       ""
        "de_vertigo"      ""
		"de_dust2"		""
		"de_nuke"		""
		"de_train"		""
		"de_inferno"		""
		"de_aztec"		""
	    }
	}
}

Tak wygląda nasza grupa. Wrzucamy ją w sekcję mapgroups. Całość pliku gamemodes_server.txt będzie wyglądać tak:


"GameModes_Server.txt"
{
 "gameTypes"
 {
 "classic"
 {
  "gameModes"
  {
  "competitive"
	{
	"maxplayers"		"10"
	"exec"
	  {
	  "exec"	"moj_server.cfg"
	  }
	"mapgroupsMP"
	  {
	  "mg_bomb_moje"		""
	  }
	 }
    }
  }
 }
 "mapgroups"
	{
	"mg_bomb_moje"	// mapgroup definition
	{
   "name" "mg_bomb_moje"
   "maps"
	{
	"de_vertigo"	""
	"de_mirage"	""
	"de_dust"	""
	"de_dust2"	""
	"de_nuke"	""
	"de_train"	""
	"de_inferno"	""
	"de_aztec"	""
	}
    }
	}
}

Rzecz jasna sprawdziliście czy wszystkie nawiasy są podomykane?

Przy okazji należy zwrócić uwagę na linijkę


"exec" 	
 {
 "exec"  "moj_server.cfg"
 }

Oznacza ona że serwer ma wykonać podczas startu plik moj_server_.cfg. O tym w następnej części poradnika.

Póki co, postaramy się uruchomić nasz serwer z nową listą mapek.

Nasza startowa linia komend powinna teraz wyglądać tak:

srcds.exe -game csgo -console -usercon +game_type 1 +game_mode 0 +mapgroup mg_bomb_moje +map de_vertigo

Serwer powinien działać i być widoczny w sieci :)
Jeśli nie będzie.. sprawdzajcie czy na pewno nie zapomnieliście zamknąć jakiegoś nawiasu. To bardzo ważne.

Skoro już znacie zasadę tworzenia pliku gamemodes_server.txt możecie skorzystać z narzędzia o nazwie Gamemodes helper który pozwala za pomocą wygodnego GUI utworzyć taki plik. Program znajdziecie w załączniku do niniejszego artykułu. W załączniku znajduje sie też przykładowy pliczek gamemodes_server.txt.
Jeśli wiemy już jak zbudować swoją listę mapek złożoną z mapek standardowych może czas zająć się kolejnym wynalazkiem Valve a mianowicie CSGO Workshop - czyli miejce skąd można pobierać mapki niestandardowe.


Tagi: