Ustawienia normal i hardcore w MoHW

Poniższe cvary konieczne są aby ustawić serwer w trybie hardcore (immersive) bądź normal.

Zmienna Normal Hardcore
vars.hudMinimap true false
vars.hudCrosshair true false
vars.hudExplosiveIcons true false
vars.hudHealthAmmo true false
vars.hudObiturary true false
vars.hudPointsTracker true false
vars.hudEnemyTag true false
vars.hudGameMode true true
vars.hudBuddyInfo true false
vars.hudUnlocks true true
vars.buddyOutline true false