Plugin - Core (BF3)

Jest to plugin do obsługi serwera gry który wspiera 2 komendy dostępne dla wszystkich (wraz ze składnią):
nextmap
/nextmap - wyświetla nazwę następnej mapy

time
/time - wyświetla obecną godzinę