Plugin - Weapon Limiter

Plugin pozwalający na odfiltrowanie broni używanych w grze. Plugin udostępnia następującą konfigurację.
Typ filtrowania (FilterType) dostępne w konfiguracji może przyjmować jedną z dwóch wartości:
- allow - zezwalaj - oznaczająca, że tylko wymienione typy broni będą dozwolone w grze.
- disallow - nie zezwalaj - oznaczająca, że wymienione typy broni nie będą dozwolone w grze.

Aby filtr niczego blokował nikogo należy przestawić tryb filtra na wartość "disallow" i wyczyścić listę typów broni.

Typ akcji na użycie zabronionego typu broni (PenaltyType), może przyjmować wartości:
- log - loguj tylko do pliku
- info - informuj na chacie gry o fakcie użycia zabronionego typu broni
- kick - wylot z servera
- warn - ostrzeżenie w grze
- ban - wiadomo

Wiadomość (Message) pojawiająca się podczas informowania, warnowania, kickowania oraz banowania. Udostępnia ona tag %weapon%, który będzie zamieniony zablokowanym typem broni.

Czas kary (PenaltyLength), czyli czas warna lub bana który będzie obowiązywał w przypadku użycia zablokowanego typu broni.