Plugin - Welcome

Plugin umożliwiający ustawienie przywitania gracza po jego wejściu na serwer oraz po jego pierwszym spawnie.

Konfiguracja polega na dodaniu jednego lub listy wypowiedzi do ustawień pluginu (w bazie), ustawieniu typu wiadomości oraz w gdy to konieczne długości jej wyświetlania.

Wiadomość może zawierać tzw. tagi, w których możemy umieścić następujące wartości:
- %nick% - spowoduje wyświetlenie w tym miejscu nicka gracza do którego kierujemy wypowiedź
- %servername% - spowoduje wyświetlenie w tym miejscu nazwy serwera
- %date% - spowoduje wyświetlenie w tym miejscu obecnej daty
- %time% - spowoduje wyświetlenie w tym miejscu obecnej godziny
- %map% - spowoduje wyświetlenie w tym miejscu obecnie granej mapy
- %mode% - spowoduje wyświetlenie w tym miejscu obecnie granego trybu gry
Tryb wyświetlania może przyjmować wartości:
- say - wiadomość pojawi się w oknie standardowego chat'a
- yell - wiadomość pojawi się w oknie na środku ekranu gracza

Tryb yell wymaga ustawienia wartości czasu wyświetlania. Wiadomości yell znikają po wyświetleniu więc należy je wyświetlić na tyle długo aby wiadomość mogła zostać zauważona i przeczytana - optymalną wartością jest 5 (sekund).