PSG - klan który chce zepsuć nasz event.

PSG - rozszyfrujmy ten skrót: Polish Star Gaming. Dlaczego o nich wspominam ? Najpierw tytu?em wst?pu ma?a refleksja. Rywalizacja le?y u podstaw elektronicznej rozrywki. Statystyki wed?ug jednych zabijaj? ducha prawdziwego grania zespo?owego, wed?ug innych (a ci zazwyczaj nie przyznaj? si? do tego zdania), s? sensem grania w sieci. Tak czy inaczej, wiadomo ?e je?li nie ma o co gra?, to nie warto danej grze po?wi?ca? czasu. Dlatego pojawi?y si? rankingi. Dzi?ki nim gracze mog? poczu? si? ?e s? lepsi od innych graczy. Statystyki to taka endorfina dla graczy, hormon szcz??cia. Pytanie co zrobisz aby poczu? si? dobrze ? Co zrobisz aby wygra? myszk? za 60 z? ? Co zrobisz aby oszuka? graczy serwerów G4G.pl w evencie Wiosenna Ofensywa ? Okazuje si? ze nie ma zasad dla niektórych. Niektórzy a konkretnie panowie z klanu PSG postanowili sobie z nas zakpi? w evencie. Ich Clan Leader pisze do G4G maila z pro?b? o sponsoring serwa a jego ludzie na serwie pokazuj? graczom G4G ?rodkowy palec skierowany ku górze. O co chodzi ?
Cz??? z Was zauwa?y?a ?e Don_PL w jeden wieczór/noc popisa? si? zdobyciem ogromnej ilo?ci fragów. Jego K/D nagle podskoczy?o do poziomu 7.9 z poziomu 1.9. Dla niektórych wniosek by? jeden, facet uruchomi? czita. To trudno w grze Bad Company 2 udowodni?. Ale ... jest inna teoria. Kto? mu si? podk?ada?. I t? teori? postanowi?em sprawdzi? dzi?ki sugestii Nawiedzonego. Logi Guardiana s? bardzo precyzyjne. One nie k?ami?. Paczk? feralnych dla klanu PSG logów mo?na pobra? z tego linka. Otwórzcie je sobie w dowolnym edytorze tekstowym. Co z nich wynika ? Kliknijcie w obrazek otwieraj?cy tego njusa. Don_PL sta? na respie wroga i zabija? respawnuj?cego si? raz za razem gracza o nicku pejter95. Gracz ten to kole? o ksywie ReconPL z klanu PSG (a z jakiego innego ?). Czasami kill nast?powa? co 5 sekund. Popatrzcie na czasy zabi?. Jak to zwykle bywa ch?opiec ten postanowi? pochwali? publicznie swoich ziomali którzy brali udzia? w tej szopce:
Chwali sie
Nie b?dzie powtórki z wczoraj.
Wspó?czuj? sponsorom którzy wyk?adaj? kas? na t? ?a?osn? zbieranin? cwaniaków.
Konkluzja: wszystkim kolesiom z klanu PSG resetujemy staty. Wszyscy dostaj? perma na wszystkie serwery BC2 w G4G a ich konta zostaj? wrzucone na czarn? list?.
To nie jest granie fair play.