Regulamin konkursów dla serwerów BC2

WSTĘP

Regulamin opisuje ogólne zasady dotyczące przeprowadzania i rozstrzygania konkursów na serwerach Bad Company 2 / Vietnam działających w domenie G4G.pl

I ) ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest strona G4G.pl wraz z firmą INEA S.A. w osobie Administratora o nicku: wiciu.

II) UCZESTNICY

Uczestnikiem konkursu może zostać każdy gracz serwerów Bad Company 2 oraz Vietnam który:

  • nie jest zbanowany na serwerze na którym przeprowadzany jest konkurs
  • ma aktywne i nie zbanowane konto na stronie G4G.pl, założone przed rozstrzygnięciem eventu. Konta założone po zakończeniu eventu nie będą liczone
  • nie jest laureatem wcześniejszej edycji jakiegoś konkursu danego typu
    przykładowo: osoba która wygrała Ofensywę nie będzie już liczona w kolejnych konkursach polegających na liczeniu fragów (nawet jeśli to będą headshoty)
  • uczestnik musi przestrzegać regulaminu serwera na którym odbywa się event
  • uczestnik musi grać Fair Play - a to oznacza grać uczciwie. wszelkiego rodzaju ustawki, podkładanie się i używanie innych cwaniackich metod kończy się wpisaniem na black listę G4G i perm banem na wszystkie serwery BFBC2 w G4G

III) METODA PRZEPROWADZENIA KONKURSU

Konkurs zostaje ogłoszony na stronie G4G.pl. Określony zostaje czas trwania konkursu z dokładnością do jednej minuty. Za czas trwania konkursu rozumie się czas obowiązujący na serwerze gdzie działają statystyki serwerów gier.

Podstawowym narzędziem służącym do przeprowadzenia konkursu jest soft na www napisany przez wicia w oparciu o dane zbierane przez program do zarządzania serwerami Bad Company 2 autorstwa Anubisa. Statystyki działają w domenie G4G.pl w oparciu o lokalną bazę danych. Wyniki konkursów oparte będą na automatycznym odczycie bazy danych. W ostatniej chwili przebiegu konkursu nastąpi automatyczne pobranie danych z tabel i zachowanie tych wartości w osobnej tabeli statycznej która będzie opublikowane na G4G.pl. Utworzenie tej tabeli odbędzie się automatycznie bez udziału czynnika ludzkiego. Statystyki konkursowe odnawiają się co 15 minut. Oznacza to że Twoje postępy w grze nie będą widoczne od razu.

Oprogramowanie statystyk nie jest doskonałe. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne inne wskazania statystyk niż osobiste odczucia graczy. Ewentualne pretensje i zażalenia do działania statystyk nie będą brane pod uwagę. W skrajnych przypadkach, w sytuacji agresywnej artykulacji swojego niezadowolenia, administrator zastrzega sobie prawo do kasowania takich komentarzy. Organizator zapewnia jednocześnie, do zachowania nieprzerwanego działania oprogramowania statystyk oraz bazy danych. Nie bierze jednak odpowiedzialności za ewentualne chwilowe przestoje działania bazy danych związane z serwisem i modernizacją serwerów G4G.pl

Data rozpoczęcia i zakończenia konkursu ukazuje się na stronie G4G.pl
Wyniki konkursów można sprawdzić za pośrednictwem linka w banerze na stronie G4G.pl. oraz na Forum. Strona statystyk konkursowych dostępna będzie tylko dla zarejestrowanych użytkowników G4G.pl

IV) Ogłoszenie wyników – nagrody

Ogłoszenie wyników w postaci tabeli TOP 10 danego konkursu dostępne będzie na stronie G4G.pl
Wygrany w danym konkursie jest tylko jeden. (I miejsce i nagroda główna) (choć dopuszcza się nagrody pocieszenia)
Wygrany w danym konkursie w ciągu 5 dni od daty zakończenia eventu wysyła swoje dane osobowe:
- Imię i nazwisko
- Adres zamieszkania
- Nick z Gry Bad Company 2/ Vietnam
na adres mailowy g4g@inea.com.pl . Mail ten musi zostać wysłany z konta mailowego na którym zarejestrowaliście się na G4G.
W mailu musi się znaleźć zgoda na przetwarzanie waszych danych osobowych w postaci:
[quote]
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w zgłoszeniu dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późn. zm.)
[/quote]

Powyższe zdanie należy wkleić w nadesłanym mailu.

Jeśli w ciągu 5 dni od daty ( i godziny) ogłoszenia wyników eventu, wygrany nie nadeśle swoich danych, nagroda przepada i zostaje gratyfikacją dla następnego eventu organizowanym przez G4G.pl.

Nagroda zostanie wysłana w ciągu 10 dni roboczych pocztą zwykłą.