Regulamin konkursów dla serwerów CSGO

WSTĘP

Regulamin opisuje ogólne zasady dotyczące przeprowadzania i rozstrzygania konkursów na serwerach Counter Strike Global Offensive działających w domenie G4G.pl

I ) ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest strona G4G.pl wraz z firmą INEA S.A.

II) UCZESTNICY

Uczestnikiem konkursu może zostać każdy gracz serwerów Counter Strike Global Offensive który:
• nie jest zbanowany na serwerze na którym przeprowadzany jest konkurs
• ma aktywne i niezbanowane konto na stronie G4G.pl
• nie jest laureatem wcześniejszej edycji konkursu tego typu
• ma wypełniony STEAM ID w swoim profilu na stronie głównej G4G poradnik http://g4g.pl/forum/articles/obsuga-g4gpl-forum/profile-gier-na-g4gpl/33
• zapisał się w formularzu udostępnionym na stronie G4G.pl nie później niż data zakończenia naliczania statystyk.

III) METODA PRZEPROWADZENIA KONKURSU

Konkurs zostaje ogłoszony na stronie G4G.pl. Określony zostaje czas trwania konkursu z dokładnością do jednej minuty. Za czas trwania konkursu rozumie się czas obowiązujący na serwerze gdzie działają statystyki serwerów gier.
Podstawowym narzędziem służącym do przeprowadzenia konkursu jest darmowa wersja statystyk HlstatX CE. w edycji społecznościowej. Statystyki działają w domenie G4G.pl w oparciu o lokalną bazę danych. Wyniki konkursów oparte będą na automatycznym odczycie bazy danych. W dniu zakończenia naliczania statystyk organizator z zapisanych osób w formularzu stworzy TOP 5 danego konkursu. Przypominamy że staty naliczane są od momentu gdy na serwerze jest 4 graczy.
Oprogramowanie statystyk nie jest doskonałe. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne inne wskazania statystyk niż osobiste odczucia graczy. Ewentualne pretensje i zażalenia do działania statystyk nie będą brane pod uwagę. W skrajnych przypadkach, w sytuacji agresywnej artykulacji swojego niezadowolenia, administrator zastrzega sobie prawo do kasowania takich komentarzy. Organizator zapewnia jednocześnie, do zachowania nieprzerwanego działania oprogramowania statystyk oraz bazy danych. Nie bierze jednak odpowiedzialności za ewentualne chwilowe przestoje działania bazy danych związane z serwisem i modernizacją serwerów G4G.pl
Data rozpoczęcia i zakończenia konkursu ukazuje się na stronie G4G.pl
Wyniki konkursów można sprawdzić za pośrednictwem linka w banerze na stronie G4G.pl. oraz na Forum. Strona statystyk konkursowych dostępna będzie tylko dla zarejestrowanych użytkowników G4G.pl

IV) Ogłoszenie wyników – nagrody

Ogłoszenie wyników danego konkursu dostępne będzie na stronie G4G.pl
Wygrany w danym konkursie jest tylko jeden. (choć dopuszcza się nagrody pocieszenia)
Wygrany w danym konkursie w ciągu 5 dni od daty zakończenia eventu wysyła swoje dane osobowe:
- Imię i nazwisko
- Adres zamieszkania
- STEAM_ID
- Nick z G4G
na adres mailowy admin@g4g.pl.
W mailu musi się znaleźć zgoda na przetwarzanie waszych danych osobowych w postaci:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w zgłoszeniu dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późn. zm.)

Powyższe zdanie należy wkleić w nadesłanym mailu.
Jeśli w ciągu 5 dni od daty ( i godziny) ogłoszenia wyników eventu, wygrany nie nadeśle swoich danych, nagroda przepada i zostaje gratyfikacją dla następnego eventu organizowanym przez G4G.pl.
Nagroda zostanie wysłana w ciągu 10 dni roboczych pocztą zwykłą.