Regulamin płatności SMS Premium w G4G.pl

Dostawcą usługi SMS Premium, wykorzystywanej do doładowań Portfela w G4G.pl, jest firma

DialCom24 Sp. z o.o.
60-327 Poznań,
ul. Kanclerska 15
NIP 781-173-38-52, REGON 634509164
Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000
Do firmy tej należy platforma płatności SMS Premium: przelewy24.pl

Użytkownik wnosi opłatę za Usługi SMS Premium w ramach rachunku za usługi telekomunikacyjne świadczone na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych innych niż SMS Premium zawartej z Dostawcą usług.

Doładowanie Portfela G4G.pl odbywa się za pomocą płatnej wiadomości SMS Premium o treści DPG4G wysłanej na wskazany przez Dostawcę usług numer telefonu.

Dniem uiszczenia opłat przez Użytkownika jest data wpływu należności do Dostawcy usług z wykorzystaniem Płatności.

Doładowania Portfela zrealizowane za pomocą SMS Premium, nie podlegają zwrotowi.

Dostawca usługi wprowadzana dzienni limit wysłanych SMSów. Ostatni zliczany SMS, z dziennej puli zostaje poprzedzony SMSem ostrzegawczym, gdzie użytkownik otrzymuje informację że każdy następny SMS, przekracza dzienny limit, i SMSy te nie będą już służyły do doładowania Portfela.
SMSy wysłane, wykraczające poza limit dzienny obciążają konto Użytkownika na rachunku telefonicznym, jednak nie doładowują już Portfela.

KOD otrzymany od Usługodawcy można wykorzystać w ciągu 30 dni od daty jego otrzymania. Po tym okresie KOD zostaje wykasowany z systemu.

Cennik jest podawany przez Dostawcę usług do publicznej wiadomości.

Reklamacje transakcji można zgłaszać pod adresem:
http://www.przelewy24.pl/cms,49,formularz_kontaktowy.htm

Opłaty z tytułu korzystania z systemu SMS Premium przedstawione są a tabeli poniżej.

Cennik SMS Premium

Numer SMS Premium Netto [PLN] Brutto (z Vat) [PLN]
71624 1 1,23
72624 2 2,46
73624 3 3,69
74624 4 4,92
75624 5 6,15
76624 6 7,38
77464 7 8,61
78464 8 9,84
79624 9 11,07
91455 14 17,22
91974 19 23,37
92574 25 30,75