Reing of Kings - ustawienie konsoli RCONa

Konsola RCONa- została potraktowana w tej grze, bardzo poważnie.
Aby ją aktywować musimy wyedytować plik
Configuration\ConsoleSettings.cfg
Niestety ten plik możemy edytować tylko za pomocą klienta FTP
Po ściągnięciu na dysk interesuje nas sekcja

# -- Remote Console --
enableRCon = 'False'
rConPort = '9352'
rConPassword = ''

I dokonujemy zmian:
enableRCon = 'True' - jeśli chcemy aktowować konsolę rcona
rConPort = '9352' -> tutaj wpisujemy SWÓJ port rcona (dane z panelu gry w G4G.pl)
rConPassword = 'wpisz_swoje_haslo' - tutaj wpisz swoje hasło rcona (bez polskich liter i znaków specjalnych

Całość wrzucamy na serwer gry i uruchamiamy serwer.

Całość możemy potestować.
W tym celu jeszcze raz korzystamy z FTPa. Na koncie gry znajduje się spakowany plik zip o nazwie
RemoteConsole.zip
Ściągamy go do siebie lokalnie i rozpakowujemy
W folderze znajdziemy program o nazwie RemoteConsole.exe
Uruchamiamy go jako Administrator. Otworzy nam się surowa konsola (program niestety nie ma graficznego interfrejsu, i wszystkie komendy trzeba wydawać za pomocą klawiatury
Po uruchomieniu, program zapyta się

  • IP serwera
  • Port Rcona (a nie port GRY, zwracam na to uwagę!!!)
  • Hasło rcona

Wpisz wszystkie dane i pacnij ENTER.

Jak wszystko dobrze pójdzie (a pójść musi) zobaczysz coś takiego:

Reign of Kings - konsola rcona

i na końcu znajduje się znak zachęty
No to wydaj swoje pierwsze polecenie
/help
I otrzymamy bogatą listę dostępnych komend do zarządzania grą. O czym w kolejnym rozdziale