Renegade-X już blisko!

Dobre wiatry nie przestaj? opuszcza? marki Command & Conquer. Najpierw zapowied? drugich Generalsów od BioWare, potem wie?? o przegl?darkowym Tiberium Alliances, a teraz mam przyjemno?? obwie?ci?, ?e zdobywca wielu nagród, niezwykle obiecuj?cy mod Renegade X: Black Dawn, jest zaledwie o miesi?c od premiery. Je?li wci?? nie mo?ecie przebole? skasowania Tiberium i/lub z rozrzewnieniem wspominacie oryginalnego Renegade'a, to z pewno?ci? zainteresuje was najnowszy zwiastun.

">http://www.youtube.com/watch?v=lbjU2I2cprg]
Dwugodzinna kampania Operation Black Dawn stanie si? dost?pna w wypolerowanej formie 28 stycznia. Do jej uruchomienia nie b?dzie konieczny Unreal Tournament 3 (jest teraz), acz wszystkich zach?cam do kupna UT3, je?li jeszcze go nie posiadaj?. Nieobytym z Renegade X polecam poni?szy zwiastun, prezentuj?cy jego mo?liwo?ci:

">http://www.youtube.com/watch?v=jNpPQN758uc]
Twórcy planuj? równie? implementacj? trybu multiplayer – ?ciskam kciuki!

Ci, którzy pragn? zakosztowa? Renegade X ju? teraz, mog? pobra? sobi? wersj? beta z oficjalnej strony Totem Arts - przy okazji jest okazja by zaopatrzy? si? w soundtrack.