Serwer MW3

W chwili obecnej znajduje si? jeden serwer dla gry Modern Warfare 3.
Jest to serwer nierankingowy. Ustawiony jest w trybie HC, zablkowano te? mo?liwo?? u?ywania granatnika.

IP serwera: 62.21.98.150:27039
Nazwa serwera: : G4G.pl SD|HC|NO GL
Dzia? na forum po?wi?cony serwerowi: >>klik<<

Aby uruchomi? mo?liwo?? wbicia si? na serwer z poziomu gry nale?y w??czy? w opcjach mo?liwo?? przegl?darki serwerów. Patrz poni?szy obrazek.

Nast?pnie nale?y przej?? do wyszukiwarki serwerów i znale?? ten serwer w wyszukiwarce. Dodajcie go do ulubionych!