Serwery Battlefield 3 - aktualizacja.

Premiera gry ju? nied?ugo. W nocy z 27 na 28 pa?dziernika, dla naszej cz??ci Europy (tak nie pomylili?cie si?, na samym ko?cu - jak zwykle), zostanie w??czony Battlelog, a co za tym idzie, b?dziecie mogli sobie pogra? w Battlefielda 3. Oprogramowanie serwerów ju? jest gotowe. Na starcie DICE uraczy nas dzi?wi?cioma mapkami, a zaraz potem dodatkiem mapek Back to Karkand.
W dniu dzisiejszym ruszyli?my z przyjmowaniem zapisów na serwery Battlefielda 3 w G4G. Przypominam ?e pierwsze?stwo maj? klany i organizacje które chc? wykupi? serwer na rok z góry. Ostatecznie cen? slota, serwera dla dru?yny zrzeszonego w G4G ustalili?my na 3 PLN. (Dla osób które nie chc? si? zrzesza? z G4G, zaproponowali?my cen? europejsk?). Dla jednych ma?o, dla innych zawsze za du?o.
Pocz?tek Battlefielda nie b?dzie ?atwy. Okres ?atania gry, to spokojnie 6 tygodni po premierze. Nie jest to ?adna oficjalna informacja, a swobodne szacunki tego, co nale?y w grze poprawi?. Informacja ta ma znaczenie tak?e dla planów G4G, a mianowicie wyznacza termin rozpocz?cia Ligi G4G. Nierozs?dnym by by?o, startowa? z rozgrywkami zaraz po premierze, w sytuacji kiedy nikt dok?adnie nie wie jak Battlefield 3 da si? prowadzi?. Wiemy ?e konkurencja zamierza uruchomi? sieciowe rozgrywki niemal po premierze gry. ?yczymy im wszystkiego najlepszego ;) a administratorom cierpliwo?ci.
Ostatnia dobra wiadomo??, nasz BC2 Guardian zostanie przerobiony na BF3 Guardiana.