Serwery komercyjne Battlefield 3 - status

Oficjalna premiera gry Battlefield 3 w Polsce jak i innych krajach przypada na 27 pa?dziernika 2011 roku. I tego te? dnia zostan? uruchomione wszystkie komercyjne serwery wykupione w G4G.pl. Serwery powstan? do godziny 17.00. W Twoim Menu (prawy blok) pojawi si? link "Moje serwery", o ile z?o?y?e? zamówienie na serwer gry. W chwili obecnej dzia?aj? ju? niektóre serwery. S? to jednak kraje gdzie premier? BF3 zaplanowano wcze?niej. Dzia?aj? te? dwa serwery G4G.pl. S? to jednak serwery testowe. Polacy nale?? do nacji która ostatnia posmakuje BF3. Nie wspominam o metodach wcze?niejszego odblokowania gry. Zatem oczekujcie cierpliwie i do zobaczenia w celowniku.