Sourcemod - konfiguracja, pluginy

Sourcemod - konfiguracja, pluginy

Kiedy już wiesz że Twój SM działa (wiesz to z poprzedniego rozdziału). Czas zająć się jego konfiguracją.

Konfiguracja

Pliki konfiguracyjne SM znajdują się w jednym miejscu. Zainteresuj się katalogiem cfg
D:\server\csgo\cfg
Znajdziesz w nim podkatalog sourcemod.
Tam będą znajdowały się wszystkie pliki konfiguracyjne wszystkich pluginów które załadujesz na serwer gry. Domyślnie znajdziesz tam 4 pliki

sourcemod.cfg
sm_warmode_on.cfg
sm_warmode_off.cfg
funcommands.cfg

Plik sourcemod.cfg jest plikiem podstawowym, odpowiedzialnym za domyślne ustawienia SM. W samym pliki sourcemod.cfg znajdziecie odpowiednie komentarze dotyczące ustawień SM. Komentarze są w języku angielskim. Mała dygresja, bez znajomości języka brytoli, nie pewnie będziesz w stanie ogarnąć SM i stać się jego świadomym użytkownikiem. Przykro mi, ale taka jest prawda.

Spójrzmy do pliku sourcemod.cfg. Znajduje się tam kilkanaście komend okraszonych bogatym komentarzem. Rozkładamy na części pierwsze:

sm_show_activity - w jaki sposób SM ma pokazywać aktywność admina w czasie gry. Ową aktywność wyraża się poprzez sumę kilku cyfr. Każda cyfra oznacza inna formę pokazywania na serwerze aktywności admina.

 • 1: Pokazuj aktywność admina graczom anonimowo. Gracze nie widzą kto wydał daną komendę adminową. Nie wiedzą kto ma admina
 • 2: Jeśli pojawia się 1, w aktywności admina pokaż nick admina. Gracze widzą kto wydał daną komendę adminową. Gracze wiedzą kto adminuje na serwerze
 • 4: Pokazuj aktywność adminów innym adminom, ale anonimowo. Jeden admin nie wie kto jest innym adminem na serwerze.
 • 8: Jeśli pojawia się 4, pokaż nick admina innym adminom. Jeden admin na serwerze widzi dokładnie co robi inny admin.
 • 16: Pokazuj nicki adminów użytkownikowi ROOT (czyli super adminowi).

Domyślnie: 13 (1+4+8)
sm_show_activity 13

Cyfra 13 oznacza:
 • 1 - akcje admina dla zwykłych graczy będą anonimowe
 • 4 - inni admini będą widzieli akcje innego admina ale nie będą wiedzieli jaki admin dana akcję wywołał
 • 8 - wyłącz anonimowość adminów względem innych adminów. Admini widzą jednak swoje działania i wiedzą kto jest za nie odpowiedzialny

sm_menu_sounds 1 - włącz dźwięk w czasie przywoływania menu, akcje adminowe wydawane za pomocą podręcznego menu będą podkreślanie stosownym dźwiękiem. Generalnie tzw bajer. Cyfra 0 wyłącza dźwięk obsługi menu adminowgo

sm_vote_delay 30 - czas w sekundach pomiędzy jednym przywołaniem głosowania a drugim

sm_datetime_format "%m/%d/%Y - %H:%M:%S" - sposób prezentowania czasu w logach SM. Chcesz dowiedzieć się więcej, rzuć okiem tutaj!

sm_immunity_mode 1 - ustawienie nietykalności admina

 • 0 - ignoruj nietykalność
 • 1 - chroń przed akcjami adminów o prawach niższych niż Twój
 • 2 - chroń przed akcjami adminów o prawach niższych lub równych Twoim
 • 3 - tak samo jak 2, za wyjątkiem adminów którzy nie mają nietykalności (admini tacy, nie są chronieni przed sobą)

sm_time_adjustment 0 - przesunięcie czasowe ( w sekundach) korygujące niewłaściwy czas sprzętowy serwera

sm_flood_time 0.75 - czas pomiędzy kolejnymi wiadomościami wysyłanymi przez gracza na czat. Po 3 szybkich komunikatach wysłanych w czacie, gracz taki zostaje ostrzężony
Wymaga aktywnego plugina: antiflood.smx

sm_reserve_type 0 - konfiguracja sposobu rezerwowania slota na serwerze
Wymaga aktywnego plugina: reservedslots.smx

 • 0 - serwer utrzymuje zawsze rezerwowy slot wolny do czasu aż wejdzie na niego admin.
 • 1 - właściwie nie ma rezerwowego slota, (praktycznie) , admin wchodząc na serwer kopie gracza z najwyższym pingiem i zajmuje jego miejsce.

sm_reserved_slots 0 - liczba rezerwowych slotów dla adminów którzy maja flagę rezerwowego slota
Wymaga aktywnego plugina: reservedslots.smx

sm_hide_slots 0 - czy mamy ukrywać obecność rezerwowego slota w przeglądarce (1 - ukrywaj)
Wymaga aktywnego plugina: reservedslots.smx

sm_chat_mode 1 - czy gracz może wysłać wiadomość do admina za pomocą komendy say_team @ (0 wyłącza taką możliwość)
Wymaga aktywnego plugina: basechat.smx

sm_timeleft_interval 0 - czy ma być cyklicznie wyświetlany komunikat timeleft (pokazujący czas do końca mapki).. Czas w sekundach w przedziale od 0 do 1800 sekund
Wymaga aktywnego plugina: basetriggers.smx

sm_trigger_show 1 - czy pokazać komendy gracza wysyłane do serwera (np timeleft)
Wymaga aktywnego plugina: basetriggers.smx

sm_vote_progress_hintbox 0 - pokazuje postęp głosowania w tzw hint boxie w grze. 1 włącza tę opcję

sm_vote_progress_chat 0 - pokazuje postęp głosowania w czacie w grze. 1 włącza tę opcję

sm_vote_progress_console 0 - pokazuje postęp głosowania w konsoli serwera gry. 1 włącza tę opcję

sm_vote_progress_client_console 0 - pokazuje postęp głosowania w konsoli klienta (tylda) gry. 1 włącza tę opcję

Pluginy

UWAGA:
Nigdy nie wgrywaj pluginów masowo! Wgrywaj pojedynczo. Sprawdzaj działanie serwera, konfiguruj i przechodź do kolejnego plugina. W ten sposób unikniesz sytuacji kiedy Twój serwer zaczyna żyć własnym życiem i ucieka Ci spod kontroli. To uwaga do początkujących. Okaż pokorę a SM stanie się Twoim przyjacielem.

Instalacja pluginów w SM jest prosta. Zazwyczaj sprowadza się ona, do rozpakowania stosownych katalogów i plików.
Każdy dodatkowy plugin, który załadujesz na serwer gry, może posiadać swój plik konfiguracyjny który należy umieścić w katalogu:
D:\server\csgo\cfg\sourcemod

Niektóre pluginy nie są "dostarczane" z plikami cfg. Jednak podczas pierwszego uruchomienia danego plugina na serwerze gry, tworzy się automagicznie stosowny plik cfg tego plugina. Tworzy się on ZAWSZE w podkatalogu cfg\sourcemod

Niekiedy w dokumentacji plugina, jest zapis że w/w plugin wymaga ręcznego dopisania określonych wartości do pliku sourcemod.cfg

Jakie pluginy znajdują się na serwerze dowiedzieliśmy się z poprzedniego rozdziału. Będzie to komenda wydana w konsoli serwera (bądź konsoli rcona HLSW) sm plugins list

Każdy plugin może dostarczać jakieś komendy które można wykorzystać w grze. Lista tych komend dostarczana przez dany plugin jest do wyciągnięcia za pomocą komendy: sm cmds
Przykładowo chcemy się dowiedzieć jakie komendy dostarcza plugin Basic Ban Commands

sm plugins list
[SM] Listing 17 plugins:
           01 "Admin File Reader" (1.6.3) by AlliedModders LLC
           02 "Admin Help" (1.6.3) by AlliedModders LLC
           03 "Admin Menu" (1.6.3) by AlliedModders LLC
           04 "Anti-Flood" (1.6.3) by AlliedModders LLC
           05 "<strong><span style="color:#D00000;">Basic Ban Commands</span></strong>" (1.6.3) by AlliedModders LLC
           06 "Basic Chat" (1.6.3) by AlliedModders LLC
           07 "Basic Comm Control" (1.6.3) by AlliedModders LLC
           08 "Basic Commands" (1.6.3) by AlliedModders LLC
           09 "Basic Info Triggers" (1.6.3) by AlliedModders LLC
           10 "Basic Votes" (1.6.3) by AlliedModders LLC
           11 "Client Preferences" (1.6.3) by AlliedModders LLC
           12 "Fun Commands" (1.6.3) by AlliedModders LLC
           13 "Fun Votes" (1.6.3) by AlliedModders LLC
           14 "Nextmap" (1.6.3) by AlliedModders LLC
           15 "Player Commands" (1.6.3) by AlliedModders LLC
           16 "Reserved Slots" (1.6.3) by AlliedModders LLC
           17 "Sound Commands" (1.6.3) by AlliedModders LLC

Basic Ban Commands ma id=05 zatem wpisujemy sm cmds 05.

sm cmds 05
[SM] Listing commands for: Basic Ban Commands
[Name]          [Type]   [Help]
sm_abortban     console      sm_abortban
sm_addban       admin        sm_addban <time> <steamid> [reason]
sm_ban          admin        sm_ban <#userid|name> <minutes|0> [reason]
sm_banip        admin        sm_banip <ip|#userid|name> <time> [reason]
sm_unban        admin        sm_unban <steamid|ip>

W ten sposób można się dobrać do komend każdego plugina. Czujesz już moc?
Jeszcze nie.. jeszcze nie nadałeś sobie praw admina! O tym w kolejnym rozdziale