Statystyki broni na serwerach BC2 - eventy

Wiele opinii kr??y na temat poziomu gry na serwerach Bad Company 2 w G4G.pl. Spotka? mo?na zadowolonych, którzy dodali nasze serwery do ulubionych. Ale jest te? spora grupa przeklinaj?cych zjawiska jakie na naszych serwerach wyst?puj?. Na to jak si? gra na serwerze, wp?yw ma wiele czynników. Jednym z nich jest typ broni wybierana przez gracza. Bol?czk? serwerów Hardcore (i nie tylko hardcore) s? "buszuj?cy w krzaczkach" snajperzy. Twierdz? ?e wykonuj? cel mapki. Jednak dobrze wiemy ?e na mapkach typu RUSH ich wk?ad w wykonywanie celów mapki jest w wi?kszo?ci przypadków znikomy.
Od wczoraj mo?ecie sprawdza? ranking popularno?ci broni jakimi gracie na serwerach BC2 w G4G. Statystyki uaktualniane s? raz na dob?. W zwi?zku z tym, ?e mamy narz?dzia którymi mo?emy monitorowa? wasz? gr? (no powiedzmy wiemy kiedy, czym i do kogo strzelacie) wpad?em na pomys?, by za pomoc? krótkich eventów z nagrodami rzeczowymi, promowa? graczy odznaczaj?cych si? skillem, ale i graj?cych ofensywnymi rodzajami broni. Jakie bronie promowa? b?dziemy w pierwszym evencie ? Zaproponujcie w tym w?tku na naszym forum.