Szef Epic Games tęskni za Unrealem

Pami?tacie ostatni prze?om stuleci? Unreal Tournament i Quake 3 bij?ce si? o prym sieciowych shooterów, nieko?cz?ce si? wojny fanboyów? Czas pokazuje, ?e to UT wysz?o z tej batalii zwyci?sko, doczekuj?c si? jeszcze trzech sequelów, ale niedawne wprowadzenie na rynek QuakeLive ponownie zamiesza?o w stawce. Szef twórców „Nierzeczywistego”, Mike Capps, wyzna? w?a?nie, ?e t?skni za mark?, która wynios?a jego Epic Games na salony.

Je?li spytacie przeci?tnego fana strzelanin, zw?aszcza konsolowca, o to z czym kojarzy mu si? Epic Games, zapewne odpowie, ?e z Gears of War. Kilka dobrych lat wcze?niej odpowied? brzmia?aby Unreal, b?d? Unreal Tournament, czyli jego "multiplayerowy dodatek". Kiedy? gracze przebierali nogami nie wobec zbli?aj?cej si? premiery nowych przygód Marcusa Fenixa, a Unreala 2 (który zreszt? okaza? si? tylko „dobry”).

Za tymi czasami zdaje si? t?skni? Mike Capps, stwierdziwszy, ?e [i]„Du?o czasu min??o, odk?d stworzyli?my ostatniego Unreala (prawie 4 lata od momentu premiery UT3 – przyp. SavagE). To przecie? niebywale uwielbiana marka, tak?e w naszych sercach ma swoje miejsce. Nie po?wi?cali?my jej nale?ytej uwagi, gdy? skupiali?my si? na Gears of War”.[/i] Capps dodaje tak?e, ?e praca nad dwoma tytu?ami jednocze?nie nie by?a mo?liwa, gdy? [i]„wci?? jeste?my relatywnie niewielkim studiem”.[/i]

Czy nale?y s?dzi?, ?e Epic zajmie si? Unrealem po wydaniu trzecich „Gyrosów”? Je?li tak, to czy by?by to singlowy Unreal 3, czy te? mo?e multiplayerowy UT 4? A mo?e po??czenie obu? G?ówny projektant firmy, popularny Cliff Bleszinszki, stwierdzi? niedawno, ?e „mia?by ochot? zrobi? now? gr?”, cho? tak?e, ?e „tylko g?upiec nie zrobi?by nowej cz??ci Gears of War”. By? mo?e Epic zaanga?uje wi?c do nowej ods?ony której? ze swoich popularnych marek People Can Fly? A mo?e poprosi o pomoc zaprzyja?nione Digital Extremes, pracuj?ce obecnie nad The Darkness 2?

Ja osobi?cie mam cich? nadziej? na przywrócenie chwa?y Unrealowi. Po??czenie klimatycznego singla orygina?u z przebojowym miltyplayerem Turnieju mog?oby by by? strza?em w dziesi?tk?, pod warunkiem, ?e NALE?YCIE zadbano by o odbiorc?. Pami?tam jak Epic dziwi?o si?, ?e UT3 sprzeda?o si? z pocz?tku w zaledwie 200 000 egzemplarzy. Wida? zapomnieli, ?e menu by?o kiepsko zaprojektowane, po?owa map do niczego si? nie nadawa?a, przegl?darka serwerów kula?a, nie da?o si? nagrywa? demek, a ci bardziej hardkorowi gracze nie mogli skonfigurowa? sobie gry pod swoje potrzeby. W rezultacie gra ta nie by?a grana ani razu na ?adnym wielkim turnieju i jest obecnie najmniej popularn? ods?on? serii (no, mo?e poza UT 2003 ; ).

Po kilku darmowych dodatkach i solidnych patchach w trzeci Turniej da si? naprawd? fajnie pogra?, do czego serdecznie was zach?cam. Gr? mo?na kupi? ju? za 10 z? na wyprzeda?y sklepu gram.pl, a ja z wielk? ch?ci? zmierz? si? z którym? z was. Ostrzegam tylko, ?e UT3 jest znacznie szybsze ni? jakakolwiek strzelanina na rynku.

">http://www.youtube.com/watch?v=o8Kybg9cXI0]