The Demon

 

The Demon to prze?omowa w mojej karierze produkcja, dzi?ki której zosta?em zauwa?ony na scenie moviemakerskiej. Unikatowy klimat, stylistyka i "fabu?a" pozwoli?y mi zaistnie?, a film po dzi? dzie? broni si? ca?kiem nie?le.   

 

">http://www.youtube.com/watch?v=-MXMyRKEmfs]

 

Demon powstawa? do?? d?ugo, bo pó? roku, z czego 2,5 miesi?ca zesz?o na sam monta?. Mój gwiazdor strasznie zwleka? z pos?aniem mi dostatecznej ilo?ci dobrych dem, ale i ja si? obija?em, przyzna? musz?. Jak wskazuje tytu?, ca?o?? sk?pana jest w mroczno-demonicznym klimacie i podobnie jak w przypadku [i]Ligi ICP[/i] ma mini-fabu?k?, acz tym razem nieco bardziej rozbudowan?. Oto tajemniczy demon opanowuje pewnego ?o?nierza, VeRiAla, co daje mu nadludzkie umiej?tno?ci. By stworzy? nale?yt? atmosfer? potrzebowa?em mocnej, brutalnej wr?cz muzyki i uzna?em [i]I Stand Alone[/i] grupy [i]Godsmack[/i] za wybór idealny. Równiez kolorystyka musia?a by? odpowiednia. Dusta 2 ca?ego zanurzy?em w sepii, odj??em kontrastu i kolorów - to aura spowodowana obecno?ci? Demona. Film jest krótki, by spot?gowa? jego surowo??, brutalno??. ?adnych zb?dnych scen czy fragów - wszystko co najlepsze w skondensowanej formule.

Co si? zmieni?o od mojego poprzedniego filmu? Napewno odrobi?em lekcj? po [i]Lidze ICP[/i] i tym razem zadba?em o dobr? animacj?, jako?? oraz d?wi?k. Chcia?em ?eby Demon by? wypieszczony pod ka?dym wzgl?dem i wci?? my?l?, ?e si? uda?o, cho? patrz?c z perspektywy czasu zabrak?o lepszego wykonania kilku pomys?ów. W Polsce film przyj?? si? raczej ?rednio, za to na ?wiecie ca?kiem nie?le - ?rednia ocen wynios?a oko?o, zatem mo?na mówi? o sukcesie : )

 

[b]Premiera[/b] - luty 2007

[b]W roli g?ównej[/b] - VeRiAl

[b]Start projektu[/b] - 24.08.2006

[b]Koniec projektu[/b] - 15.02.2007

Projekt loga - RaVieE

Tekstury nieba - blokers

Aktorzy w intrze - sNk, SavagE, Satyr, blokers, Kuti, Kadel, switon, rgz

Muzyka - Godsmack "I Stand Alone" & Hunter "NotHeaven"

 

Screenshoty

Opinie u?ytkowników board.counter-strike.pl

 

Linki:

[url=http://www.megaupload.com/?d=ZO9383T0]Download @ MegaUpload[/url]

Download @ Baltgames

Download @ Hack4Life.de

HQ Stream @ The Movie Vault

 

 

Usuni?te sceny

">http://www.youtube.com/watch?v=pqZpSZDoziU]