Treyarch szuka rąk do pracy

Jak donosi serwis Gamezilla, Treyarch mo?e ju? rozpoczyna? prace nad kolejn? ods?on? Call of Duty. Wskazywa? mia?yby na to og?oszenia, które pojawi?y si? na stronie producenta. Studio poszukuje osób na stanowiska: projektantów map i twórców rozgrywki wieloosobowej. Wa?na jest przy tym znajomo?? ostatnich fpsów i obeznanie z modderskimi narz?dziami do CoD. Aha, jeszcze jedno - idealny kandydat powinien kocha? strzelanki.

Wiele wi?c wskazuje na to, ?e Treyarch b?dzie odpowiedzialne za t? ods?on? Call of Duty, która zadebiutuje (licz?c, ?e wychodz? co 12 miesi?cy) w 2012 roku. A co z tegorocznym? Wed?ug magazynu PSM3 Modern Warfare 3 ma by? zapowiedziane w ci?gu najbli?szych tygodni.