Turniej: G4G Platynowa Czwórka - zapisy

/// UPDATE

Tak o to zapisy si? zako?czy?y. Zainteresowanie przesz?o moje naj?mielsze oczekiwania i za to wam ju? z tego miejsca dzi?kuje. Wszyscy zakwalifikowani dostali informacje i ju? jutro oka?e si?, czy zwyci?zcy ostatniego turnieju poradz? sobie i tym razem.

Wszystkim ?ycz? powodzenia, du?ej ilo?ci fragów i niech wygra najlepszy! Do us?yszenia jutro 19.III o 19:00, a dla zainteresowanych przebiegiem turnieju wszystkie informacje na forum

A o to pretendenci do tytu?u mistrza:

Buraki z Galaktyki
Sk?adaki
W?ciek?e Kurczaki
Panowie Spod Sklepu
=WP= Alpha
=WP= Bravo
Polish Stars Gaming "Alfa"
=WP= FUN
LamG Team
Pr0tosi
Polish Tactics Team
Polish Stars Gaming "CHARLIE"

//

Dobrze si? bawili?cie w trakcie ostatniego turnieju BF BC2? Chcecie ponownie pokaza? na co was sta?? Zaliczasz si? do nowych graczy i chcesz si? pokaza? w spo?eczno?ci G4G? Czekamy na takie osoby oraz wszystkich innych ch?tnych na dobr? zabaw?! Poka? co potrafisz ze swoim klanem lub przyjació?mi. Wszystko to i wiele wi?cej w drugiej edycji turnieju G4G. Tym razem pod nazw? „Platynowa Czwórka” w trybie Dru?ynowy Deathmatch oraz Dru?ynowa Gor?czka. Poka?cie, ?e spo?eczno?? serwisu nie jest u?piona i dalej czerpie rado?? z gry. Wszystkie potrzebne informacje w rozwini?ciu.

Wymogi uczestnictwa pozosta?y bez zmian, ale dla nowych ch?tnych o to konkrety. Do udzia?u potrzeba minimum 4 osób, gdzie jedna b?dzie kapitanem. Od kapitana wymagana jest komunikacja g?osowa oraz robienie screenów i ich wklejenie na forum. Potem pozostaje ju? tylko zg?oszenie swojej dru?yny w tym temacie oraz zapisanie si? w formularzu poni?ej. Macie na to czas do 18.III.2011 godz. 19:00.

Nie zapomnij zapozna? si? z regulaminem na forum. Nie bój si? d?ugo?ci, czytanie nie boli, a chyba nie chcesz przez tak? drobnostk? zosta? wyeliminowany. Na koniec oczywi?cie najwa?niejsza informacja. Turniej jest dwuetapowy i odb?dzie si? w dniu 19.III.2011 o godz. 19:00 z etapem eliminacji. Za? tydzie? pó?niej dnia 26.III.2011 o godz. 20:00 etap pucharowy.

Nie czekaj wi?c i nie tra? okazji na dobr? zabaw?, bo to prawdopodobnie ostatni turniej w tym trybie. Zaprasza moja skromna osoba.

Turnieje: