Turniej: Złota Czwórka - Battlefield: BC 2

Wkurza ci? admin, który psuje ci krew podczas codziennej gry i chcesz mu si? odgry??? Jeste? cz?onkiem klanu, który lubi rywalizowa? w turniejach Battlefield: Bad Company 2? A mo?e lubisz dobr? zabaw? i rywalizacj? ze znajomymi? Je?li na które? z tych pyta? odpowiedzieli?cie twierdz?co to znaczy, ?e jeste?cie idealnymi kandydatami do uczestnictwa w turnieju Z?ota Czwórka w grze Battlefield: Bad Company 2 na serwerach G4G.pl, który odb?dzie si? 18.II.2011 o godzinie 20:00 w trybie Dru?ynowy Deathmatch!

Wszystko co trzeba zrobi? to zebra? grup? czterech osób, z których jedna b?dzie kapitanem i b?dzie odpowiada?a za komunikowanie si? z organizatorami turnieju, robienie screenów wyników meczy i wklejania ich na forum. Je?li uda si? ju? wam zebra? dru?yn? wystarczy, ?e zadeklarujecie si? na forum turnieju i zg?osicie j? w dniach od 13.II.2011 do 16.II.2011 godz. 22:00 na stronie g?ównej G4G.pl.
Dla najlepszej dru?yny przewidziano zestaw koszulek dla ca?ej ekipy za? dla gracza, który zdob?dzie najwi?ksza liczb? fragów przewidziano klucz do Battlefield: Bad Company 2 – Vietnam.
Poka?cie, kto jest z po?ród ca?ej masy graczy codziennie loguj?cych si? na nasze serwery Battlefielda: BC2 najlepszy. Czas wyczy?ci? swoje lufy, na?o?y? na siebie barwy wojenne i przenie? si? na pierwsz? lini? frontu w turnieju Z?ota Czwórka! Regulamin turnieju oraz wszelkie potrzebne informacj? znajdziecie na forum turnieju. Organizatorami turnieju s?: q0084,pendzlak,ukash6 przy wsparciu serwisu G4G.pl oraz Wicia.